Volume : III, Issue : IV, April - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. M. Lavanya Orthopaedics
Shivanshu Shrivastava, Sagar Karia, Avinash De Sousa, Nilesh Shah, Sushma Sonavane Medical Science
Dr. Jaya S. , Dr. Mariraj J. , Dr. Krishna. S. Medical Science
Dr. Shabina Khan, Dr. Akanksha Misra Medical Science
Tejas Shah, Niti Talsania Medical Science
Dr . V. P. Amudha, Dr. B. Cinthujah, Dr. G. Sucilathangam Medical Science
Dr. Sameer Darawade, Dr. Ketaki Junnare, Dr. Swati Mali Medical Science
TABLE OF CONTENT
M. V. Nappinnai, Dr. N. Premavathy Commerce
Mr. N. Gurumurthy, Dr. K. Jayachandra Reddy Commerce
Ms. Urmi Parikh, Mr. B. M. Vadher, Dr. P. G. Agnihotry Engineering
Prof. A. B. More, Prof. C. S. Chavan , Mr. Ajoy Gurung , Mr. Pramod Sarwade , Mr. Shashikant Chaudhari , Mr. Rohit Vyas Engineering
S. S. Patil, H. D. Gandhe, I. B. Ghorade Environment
J. B. Vyas, P. K. Nag , M. I. Shaikh, L. J. Bhagia Healthcare
Dr R Venkatapathy, Valarrmathi V MANAGEMENT
Dr. G. Selvalakshmi, Dr. A. Arumugam Management
Katarzyna Van Damme Ostapowicz, Agnieszka Pedrycz, Dorota Rogowska Szadkowska, Piotr Siermontowski, Marek Sobolewski, El Aring Bieta Krajewska Ku Aring Ak Medical Sci
Dr. Nagaraja S. , Dr. Pallavi S. Kusugal Social Sci