Volume : IX, Issue : IV, April - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Manjushri Waikar, Dr. Anju Jha Obstetrics & Gynaecology
Neeraj Sharma, Anupam Nanda General Surgery
Dr. Pradip Butale, Dr. Balawant Kove Pathology
Dr. Jwala Kumar, Dr. Prof. Sanjay Kumar, Dr. Nadia Az Zahra Pharmacology
Minikrishna R. S, Mrs. Hebsiba. P Nursing
Dr. Mukesh Sonkaria, Dr. R. K. Tanwar, Dr. Laxmi Agarwal, Dr. Bharti Saxena Oncology
Dr Loveleena Saikia PHYSIOLOGY
Dr. Omair Aziz Wani Community Medicine
Dr. Manjushri Waikar, Dr. Nikita Agrawal Obstetrics & Gynecology
Dr. Sushma Bj, Dr. Shrikant Chandrakar Biochemistry
TABLE OF CONTENT
Dr. Sanjay Kumar Hooda Commerce
C. S. Swami, N. M. Ghangaonkar Botany
Dr. C. Janardhana Reddy Psychology
Dr. Maitreya N. Acharya, Dr. Janhvi N. Upadhyay Statistics
Dr. Hanee Sunil Vinchu Commerce
Dr. Kahmeera Shaik Management
Manjunatha Goud B K, Joan Bryant Kumar, Rajini Dube, Gowari Devadas, Aruna Chanu Oinam Education
Saravana Selvi. C Home Science
Yadav S. G. Botany
P. Venkatesh, D. S. Bargava Engineering