Volume : IV, Issue : VIII, August - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anil Kumar M. S, Dr. Raxith Sringeri R, Dr. Harish S, Dr. Sindhuri K, Dr. Sai Sarath Chandra Medical Science
Mrs Sinmayee Kumari Devi, Bijaylaxmi Panigrahi Medical Science
Prof. V. S. Thirunavukkarasu Medical Science
Sharad Chandra Vijayvergiya , Ajay Kumar Bhargava, Mohit Sharma, Vishnu Datt Bohra Medical Science
Ruchi Singh, Shweta Chand Medical Science
Mrs. Sheba K Varghese Medical Science
Santosh Kumar Banjara, Kavitha Devi Bhukya Medical Science
Dr. Saurabh Sharma, Dr Mayank Chauhan, Dr Vikram Khanna, Dr Ishan Ghuse Medical Science
J. Senthil Murugan, Dr. S. Chidambara Vinayagam Medical Science
Trpeski S. , Pop Amp Ndash Jordanova N. , Kaftandziev I. Medical Science
TABLE OF CONTENT
Prathamesh S. Kamalapure, Namdev B. Patkar Biotechnology
M. Umamaheswari Biotechnology
Dr. Shankar T. Battase Commerce
Dr. Askok D. Parmar Commerce
Papadopoulou Agness Computer Science
Dr. Binod Chowdhary, Mr. Suprakash Das, Mr. Sujan Barman Education
Brijesh M. Garala, Abhishek G. Makati Engineering
Dr. Prabeer Kumar Parhi Engineering
Dr. Daxa Ganpatsinh Thakor English Literature
Dr E. M. Naresh Babu, Mr. A. Venkateswarlu Management