Volume : X, Issue : VIII, August - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Manjinder Kaur, Dr. Harpreet Singh, Dr. Ishaan Kalavatia Physiology
Dr. Aditya Shrimal, Dr. Mahesh Bhati, Dr. Avinash Choudhary, Dr. Pradeep Choudhary, Dr. Jayesh Chohan Orthopaedics
Dr. C. Bhanu Sree, Dr. P. Annapurna, Dr. M. Rajani Pathology
Dr. Syed Mohammed Akbar Hassan, Dr Purushottam Padmanabhan, Dr Nagendran Deenakaran Gastroenterology
Dr. Manjari Kumari, Dr. Ankita Garg, Dr. Sameer Kumar, Dr. Prashant Bhardwaj Clinical Research
Dr. S. Saravana Baskar, Dr. S. Karthick Anatomy
Dr. S. Saravana Baskar, Dr. S. Karthick Anatomy
Dr Vepa Meenakshi, Dr Maridi Aparna, Dr Tammana Jyothirmayi Ophthalmology
Dr Rashmi Sharma, Dr Poonum Gogania, Dr Geeta Pachori, Dr Akhilesh Bharadwaj Pathology
Dr. Tammana Jyothirmai, Dr. Vepa Meenakshi, Dr. P. Beaulah Pushpa, Dr. Maridi Aparna Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Dr V. P. S. Punia, Dr Praveen Raman Mishra, Dr Shaavi Mittal, Dr Akash Bharti, Dr Prem Kumar, Dr Mahek Lamba General Medicine
Durgamadhab Kar Arts
Jaluse K, Sakthi Shree K Zoology
Dr. M. Rajakumar Education
Shagufta Parveen History
Dr. Sambhajirao Hindurao Bhosale, Dr. Rajendra Vishnu Salunkhe Zoology
Debdas Mandal, Nimai Chand Maiti, Md Kutubuddin Halder Education
Dr. Sridhar. N, Dr. A. N. Gayathri Social Science
Shreyansh Goushal Economics
Awani Gogate, Vandana. R. Chauhan Home Science