Volume : I, Issue : VII, December - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Swati Pathak, Dr. Hitesh Shingala, Dr. Hiral Shah, Dr. Beena Jagad, Dr. Viral Shah, Dr. Mala Sinha Medical Science
Dr. Ajay M Rathod, Dr. Limesh R Vyas, Dr. Gayatri H Bamaniya Medical Science
Dr. Vijay P. Kanjariya, Dr. Dilip V. Gohil, Dr. Mital M. Patel, Dr. S. P. Rathod, Dr. Dhaval Talsaniya, Dr. Mohit V Changani Medical Science
Dr. Vijay P. Kanjariya, Dr. Mital M. Patel, Dr. S. P. Rathod, Dr. Dhaval Talsaniya, Dr. Mohit V Changani Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Shafqat Alauddin Chemistry
Dhanya. N, Gayatri Anoop Community Science
K. Mohan Computer Science
Dr. Ercan Ekmek Ccedil Io Lu, Ismail Celik Economics
M. S. Natarajan Economics
M. Suresh, Dr. R. Sundhararaman Economics
K. Kaliyamurthy, J. Shyamala Devi Economics
P. Balasubraminan Economics
R. Poongodi Economics
Dr. S. A. Saiyed Economics
Dr. Shakti Kumar Economics
Dr. Sadananda Sahoo Economics
Shamim Ahmad Education
Dr. Mrs. Nasrin Education
Dr. K. Sambath Rani, Dr. Premavathy Vijayany Education
Dr. Mujibul Hasan Siddiqui Education
Dr. Surender Pannu, Dr. Indu Tehlan, Deepa Dabas Education
Dr. Sunita Arya Education
Himanshu D. Nayak Engineering
Jayeshkumar Pitroda, Dr. L. B. Zala, Dr F. S. Umrigar Engineering
Sambhunath Maji, Dr. Birbal Saha English
Dr. Sarika Srivastava Finance
Dr. Chikati Srinu, Kumara Swamy Moutam, Chikati Satish Human Res
Siva Kumar Rongali, K. Vijay Kumar Info Tech
Dr. Alaka Mishra Law
Mehul D. Mehta, Nazneen Shaikh Management
Prabu Christopher, Ismail Celik Management
S. Panchapakesan, Dr. K. Prabhakar Management
Ankit M Patel Management
Sheetal Soni, Abhishek Soni Management
Vijayalakshmi M, Catherine S, Chikati Satish Management
Mehul D. Mehta, Nazneen Shaikh Management
Akhil Goyal Management
Pradeep Agrawal, Dr. S. K. Dubey Management
Priyanka Shah, Anu Gupta Management
Dr. Ayaz Ahmad Mathematics
Dr. Mohan Amrutrao Gaikwad Physics
Dr. Vinayak S. Irpate Social Science
Dr. Joseph O. Fayeye, Arome I. Abdulkadir Strategic Studies