Volume : V, Issue : XII, December - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Abhishek Ghosh, Surjeet Kumar Malakar, Sunrita Das, Rajshree Jha Medicine
Dr Satish Kumar P Kagwad, Dr Shashikala C K, Dr Suraj S Kagwad Gynaecology
Dr. Fahima Begam, Dr. Rajesh Natuva Medicine
Ghazi Sharique Ahmad, Kumar Shambhu Nath, Narendra Kumar, Abu Irfan Pediatrics
Dr P. Ramesh, Dr G. Srinivas, Dr V. Deepthi Medicine
K. Praveen, C. Raghuram Endocrinology
Prof Dr. S. Sreedevi, Prof Dr. N. Jeeva, Dr. A. Nirmala General surgery
Dr Dillip Kumar Dash, Dr Bibhudatta Dash, Dr Nareshchandra Acarya Pediatrics
Dr. Manoj Goyal, Dr. Mayank Singhal, Dr. J. S. Dua, Dr. Sanjeev Tomar Medical Science
Rajinder Pal Singal, Muzzafar Zaman Orthopaedic
TABLE OF CONTENT
Devarinti Srihari Reddy, A. Vijayabhasker Reddy Botany
Kruti D. Maniya, Malleshappa N. Noolvi Chemistry
M. L. Ashok, Dr. T. Aswathanarayana Commerce
Megha Joshi Commerce
S. Thaiyalnayaki, J. Sasikala Engineering
Divya Parashar, Shailendrasingh Tomar Geography
Abhijit Chandratreya Management
Venkatesh R. , Hanamantaraya Gouda Management
Ravi C, Dr Venkatapathy R Management
Amiya Kumar Sahoo, Dr. Dasarathi Sahu Management