Volume : VII, Issue : XII, December - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aruna Kumari Badam, Dr. Pavani G Medical Science
Dr. Bhagyashri Talele, Dr Ajay Naik Surgery
Dona Acharjya, Swati Bhattacharyya, Ushasi Banerjee Biochemistry
Nidhin Varkey Varghese, Aneesh Mm, Cs Ramesh Radiodiagnosis
Dr Anuj Nehete, Dr Shasthara. P, Dr Harsha S. Neurology
Inderamohan Bisht, Suman Yadav, Vishal Kalia, Sandeep Kumar Goyal Anatomy
Dr Parth N. Patel, Dr. Piyush Mittal, Dr. Sandip Rathod, Dr Parth Banker Orthopedic
Dr Manu Verma, Dr Rakesh Jaiswal, Dr Brajendra Dubey Dental Science
Dr. Hemlata Gupta, Dr. Ram Krishna Gupta Physiology
Mahmuda Monowara, Afsana Habib Sheuly, Ipsita Biswas, Zinat Nasrin, Mahabuba Nasrin, Abu Ishaque Khan Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Dr. S. V. Akilandeeswari, Dr. C. Pitchai Management
K. Zion Raj, Dr. D. Jebapriya Management
Mrs. Rupali Sarode, Dr. Vaishali D. Tendolkar Psychology
Mr. Bhatt Satyaki J. , Dr. A. N. Sanghvi Management
Hema K. J. Education
Dr. Shilpa Bagdare Management
Asmeen Mahapatro, M. D. Saibaba Management
Ms. Suchismita Panda, Dr. Smita Nayak Political Science
J. Senthil Kumar, Dr. L. Jagadeesan Commerce
K. Krishnamoorthi Commerce