Volume : II, Issue : I, January - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Amit Kakaiya, Dr. Gaurav Modi, Dr. Aarti Kakaiya, Dr. N Haridas, Dr. Tejas Shah Medical Science
Dr. Sharadkumar Pralhad Sawant Medical Science
Dr. Sharadkumar Pralhad Sawant Medical Science
Dr. Sharadkumar Pralhad Sawant Medical Science
Dr. Sharadkumar Pralhad Sawant Medical Science
Dr. Sharadkumar Pralhad Sawant Medical Science
Dr. Bhavna Puwar, Dr. Vaibhavi Patel, Dr. Sheetal Vyas Medical Science
Dr. Margi Patel, Mr. Shalin Shah, Dr. Sonal Parikh Medical Science
Dr. Vandana Saini, Dr. Mayuri Chaudhari, Dr. Pratik Solanki, Dr. Bhavna Mewada Medical Science
Dr. Jasmin J Parmar Medical Science
TABLE OF CONTENT
S. Umamaheswari, Dr. M. Ashok Kumar Commerce
A. R. Sudhamani, Dr. N. Kalyanaraman Commerce
Dr. P. Akbar Batcha Commerce
Jayeeta Paul Commerce
P. Manivannan Commerce
K. Parimala Kanthi, Dr. M. Ashok Kumar Commerce
Prafulla. V. Ubale, Divyesh. P. Ubale Commerce
Kalpesh R. Rakholiya, Dr. Dhaval Kathiriya Computer Science
Prof. Bharat P. Modi, Dr. Jayesh M. Patel Computer Science
Patel Umesh, Patel Satanand, Patel Dinesh, Mishra Amitabh Zoology