Volume : VI, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. Sampathkumari, Dr. D. Geetha, Dr. D. Lakshmi Medicine
Dr. Anjum Saiyed, Dr. Komal Chopra Anaesthesiology
Md. Ibrahim Siddiqui, Anita A. M, Sainath K. Andola, Anuradha G. Patil Pathology
Ms. Sangeetha S, Mrs. Bindu C G Nursing
Suresh K, Suganya K, Kayalvizhi E, Chandrasekar M. Physiology
Dr. Amitoj Singh, Dr. Harneet Narula, Dr. Amit Mittal, Dr. Sameer Singhal, Dr. Aditi Vohra Radiology
Himanshu Mishra, Ritusha Mishra Oncology
Dr. Rakesh Shedge, Dr. Vikas Kavishwar, Dr. Varsha Dhume, Dr. Lalita Patil Pathology
Guljot Singh, Rashi Saxena, Surya Porwal, Sneha Galav Dental science
Sathyan E, Anbazhagan, Gandhi Srinivasarao Medicine
TABLE OF CONTENT
S. Pounsamy, Dr. A. Saminathan Commerce
Mrs. K. Jensi Helen, Dr. M. Kalyanasundaram Commerce
Vikash Chandra Dinkar Engineering
Nisha Economics
Vimal Kishore Sports Science
Rajeev Ranjan Engineering
Mr. Yuvraj Dattatray Nalwade, Dr. Kishor N. Jagtap Management
K. S. Mohankumar, Dr. C. Lingagansan Social Science
Brajesh Kumar, Santosh Kumar Computer Science
Dr. Mandeep Singh Sports Science