Volume : VI, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Raja Goswami, Dr Alfia A Sami, Dr Avyact Agarwal Paediatrics
Dr. Anil Kumar. M, Dr. Padmavathy. K Paediatrics
Dr. J. Komal Psychiatry
Dr. S. Sampathkumari, Dr. D. Geetha, Dr. D. Lakshmi Medicine
Ms. Sangeetha S, Mrs. Bindu C G Nursing
Dr. Amitoj Singh, Dr. Harneet Narula, Dr. Amit Mittal, Dr. Sameer Singhal, Dr. Aditi Vohra Radiology
Dr. Santosh Singh Gehlot, Dr. Girdharee Lal Saini, Dr. Pratibha Chauhan Medical Science
Dr. K Vandana Gynaecology
Dr. Rakesh Shedge, Dr. Vikas Kavishwar, Dr. Varsha Dhume, Dr. Lalita Patil Pathology
Dr Samir Umesh Khanapurkar, Dr Shradha Rahul Salunkhe, Dr Suhas D Sodal, Dr Sharad R Agarkhedkar, Dr Sneha T Pediatrics
TABLE OF CONTENT
Rashmi Kumari Management
S. Pounsamy, Dr. A. Saminathan Commerce
Kanchan Kumari, Sudhanshu Shekhar, B. K. Das Computer Science
Dr. N. Maria Nevis Soris, M. Rakna Management
Amar Choudhary Engineering
Rakhee Puniya History
Malti Zoology
Dr. M. Kumudini Commerce
Pratik Nichat, Ankit Shaw Engineering
Dr. Jayant Prabhakar Bobde Commerce