Volume : X, Issue : I, January - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sanjib Kumar Jena, Dr Prajwaleet Gour, Dr Kamalkant Khidtta, Dr. Debraj Saha Surgery
Dr. K. Anji Reddy, Dr. Srilakshmi, Dr. K. Vandana, Dr. K. Prasanna Lakshmi Gynaecology
Ms. Dimpalben R. Nandwana, Prof. N Sriram Nursing
Bhatt Payal, Joshi Mauli, Inaniya Kailash, Chaudhari Sanjay Pathology
Dr. B. Goswami, Dr. S. S. Choudhury, Dr. Priyanka. N Obstetrics & Gynaecology
Dr Anagha K. Kulkarni, Dr Uday Rajput, Dr Rajesh Kulkarni, Dr Aarti Kinikar Paediatrics
Dr. Puspen Dasgupta, Dr. Mainak Maitra, Dr. Pritha Ghosh ENT
Dr. Ranjan Gowda, Dr. Nishanth Gowda N, Dr. Suresh Baliga, Dr. Sandesh K S, Dr. Sripathi Rao Physiotherapy
Dr. Khushbu Tewary, Dr. Puja Verma, Dr. Kumar Anuj Obstetrics & Gynaecology
Shyam Bhutra, Nagendra Singh Bhadauria, Amit Singh, Navraj Surgery
TABLE OF CONTENT
Aditya Samitinjay, Natasha Rao, Srujan Reddy L. General Medicine
Mr. Nisarg Ajaykumar Khamar, Dr. Dharini Patel Management
S. Dhivyajothi Commerce
Mrs. S. P. Vasudha Priya, Dr. G. Suneetha Bai Education
Shaheen Fathima. H, Jayashree. M Management
Nisha Binoy, Dr Chandra Kumari, Arun Davis Management
Smt. N. Hima Bindu, Dr. Mrs. C. Jayanthi, Dr. G. Vema Narayana Reddy Education
Dr. M. Renukadevi, G. A. Hema Arts
Mushan. L. C. Agricultural Science
Aparna H Economics