Volume : V, Issue : VI, June - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Ait Maryani, Yoyon Haryanto Agriculutural Science
Dr. Mahesh R. Patel, Dr. Arun Patel, Shri Jaydip D. Desai, Shri Vijay B. Patel, Dr. N. R. Patel Education
Aditi Tripathi, Lumesh Kumar Sahu Engineering
Dr. M. Surya Kumar, Ms. S. Sasikala Management
V. Balachandran P. Gowthami Management
Shilpa . N, Latha. S Mathematics
Dr. Arpita Acharya, Bijaya Majumder Psychology
Dr. Kanchan Jamir PSYCHOLOGY
Souradip Roy, Dr. Salil K. Gupta, Dr. Nirmal Debnath Zoology
Ritu Raj, Arun Kumar, Salim Zafar, Nitisha Nayan, Nupur Priya Zoology