Volume : VIII, Issue : VI, June - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bhavna Gupta, Chhaya Batham Physiology
Dr. Geeta Rani Tudu, Dr. Praveen Kumar Tiwary, Dr. Usha Suwalka, Dr. Pradeepta Kumar Majhi Anesthesiology
Sagayaraj K, N Sivarajan General Surgery
Dr. Bharat Kumar Parmar, Dr Sanjay Kumar Dubey Medicine
Konwar Uttam, Hazarika Basob Jyoti Surgery
Dr. Abhishek Verma, Dr. Niraj Prasad, Dr. Ramesh Kumar Srivastava Pathology
Dr. Abhishek Ganguly, Dr. Rita Haldar Dasgupta Anaesthesiology
Krishnendu Ghosh, Koel Mitra Anaesthesiology
Dr. Bimal Kumar Mandal, Dr. Rina Das ENT
Dr. Md. Sadique Mallick, Dr. Md. Salim Uz Zaman Physiology
TABLE OF CONTENT
Nandini. J, Sarah Sruti Lall Psychology
Dr. Navjyot Raval Management
Dr. N. Sakthivel, K. Punitha Commerce
Naveya. Y. N, Dr. G. R. Valliammal Physical Education
Salma Shaheen Management
Dr. S. Rajaguru Education
Dr. T. Komalavalli, Ms. Kalaimagal, Mrs. K. Indumathi Environmental Science
Dr. Leena Sharma, Dr. Pradeep Singh, Dr. Sheetal Shaktawat Education
Praveen Ojha Zoology
Jean Joseph V, Dr. Herald M. Dhas Management