Volume : VI, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Sharmishtha Pathak, Dr Desiraju Vivekanand, Dr Manish S Honwad
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Anaesthesiology
Dr. Ankita Madan, Dr. Anumeha Jain, Dr. Meenaxi Sharma
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Anaesthesiology
Dr Nimbalkar Manoj Sharad
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Ayurveda
Krishan Kant Pandey, Mirza R. U. Beg
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Biochemistry
V. Ramamurthy, K. Durga Devi
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Biochemistry
Sheeja Sugunan, Nibin Nahaz, Rajamohanan K Pillai, Santhosh Kumar A
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Clinical Research
Dr. Pradnya P. Wagh, Dr. Jayashree. A Mudda
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dental Science
Dr. Shilpa. P. Wasu, Abhishek Sarda
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dental Science
Maj Raghavendra M H, Maj Devendra Srivastava, Col A K Shreehari, Brig Subrata Roy
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dental Science
Dr. Shilpa B. S, Dr. Thakare Kaustubh S. , Dr. Pooja Suryavanshi, Dr. Priti Charde, Dr. Vikas Pakhare
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dental Science
M. Yamini, K. Kannambal, P. V. S. Prasad, P. K. Kaviarasan
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dermatology
Dr. Yasha Upendra, Dr. Naveen Keswani, Dr. Sampreeti Sendur, Dr. Abhishek Pallava
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Dermatology
Rangaswamy M, Vijayakumar N
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Diabetology
Dr. Jayan Stephen, Dr. S. Sivaprasad, Dr. R. P. Unnithan, Dr. Sanal Chottu. M
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
General Surgery
Mallika Datta, Suman Chattopadhyay
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr. Sushila Kharakwal, Dr. Shashi Bala, Dr. Umesh Kumari Yadav
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr . Pornima D. Chahande, Dr. S. S. Fusey
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr. Prajakta Sawai Aswar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr. Rekhalatha, Dr. Yogesh Bangera
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr A. Sudharani, Dr V. Nagamani
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Reena Pal, Sandhya Deora
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Shreya Tiwari, Shubhada Jajoo
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Gynaecology
Dr Ravinder. K. Arora, Dr Jyoti Diwedi, Dr Purnima Dey Sarkar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
W. Angel Shalini, Jain Vanitha N S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr A. K. Shrivastav, Dr Mushtaque Ahmad Ansari, Dr Manoj Kumar Paswan, Dr B. C. Adhikari, Dr Rina Kumari
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr Rishikeshan Nair, Mrs Resmi R. S, Dr Aravind S Ganapath, Mrs. Pushpaletha. K. N
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr. Sanjeev Kaushik, Dr. Anup Jain, Dr. Ashok Kumar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr. Bhupendra Patil, Dr. Suwarna Patil, Vivek Karale, Dr. Vilas Malkar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Alberto Halabe Bucay
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
P. A. Hiwarkar, U. S. Joge, U. G. Kawalkar, V. R. Malkar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr. Rajani Valasapalli, Dr. Srinivas. M, Dr. Vijaybhaskar. R
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medical Science
Dr Ragini Shrivastava, Dr Bhawna Bhimte
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medicine
Dr. Selvan. P, Dr. Jayasree. M, Dr. V. K. Sreekala, Dr. L. Vijayalekshmi
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medicine
Dr Ramgopal Ghritlahare, Dr. Brajendra Kumar, Dr. J. P. Sachdeva
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medicine
Dr. Anitha Sathish, Dr. Jayasree M, Dr. V K. Sreekala
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medicine
Dr Rashmi Modwal, Dr Varunika Vijayvergia, Dr Preeti Shrivastava, Miss Safia Maqbool, Dr Anushri Kaul, Dr Kishore Moolrajani
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Medicine
Rashmiranjan Rout, Satyaram Satapathy
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Microbiology
Deepa M, Dr. Suvarnalatha
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Sivasankari K, Dr. Jain Vanitha N S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Mohana Priya K, Dr. Jain Vanitha N S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Mercyjennifer J, Dr. Jain Vanitha N S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Semmalar. R, Jain Vanitha . N. S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Mrs. Lija R Nath
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Nursing
Dr Arpan Chaturmohta, Dr Rajentankshali
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Oncology
Dr. Gajanan Pisulkar, Dr. Varun Gupta
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Orthopaedic
Dr. Arti Gupta, Dr. Pankaj Kumar Gupta, Dr. Abhishree Geda
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pathology
M . K. Paswan, M . A. Ansari, A. K. Shrivastav
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pathology
Dr. Pooja Damani, Dr. Ruhi Hathidara
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pediatrics
Dr. Dipti Shah, Dr. Mamta Nikhurpa
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pediatrics
Dr. Thakare Kaustubh S. , Dr. Bhongade Manohar L. , Dr. Priyanka Jaiswal, Dr. Priti Charde
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Periodontology
Dr. Selvi. P, Dr. N. S Muthiah
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacology
Dr. M. Sindhuja, Dr N. S Muthiah, Dr. R. Rajeswari
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacology
Dr. Sadhana C, Dr. Muthiah N. S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacology
Dr. Brigida. S, Dr. Muthiah. N. S
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacology
Dr. Sadhana, Dr. Muthiah
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacology
R. Lavanya
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Pharmacy
Dr. M. Chandrasekar, Dr. N. Muninathan
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Physiology
Dr Sadhana Agrawal, Dr Jyotsna Shukla, Dr Deepak Goyal, Dr Suraj Prakash Indoria, Dr Aradhana Singh, Dr Arvind Kumar Shukla
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Physiology
Dr Nupur Srivastava, Dr Pk Khodiar
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Physiology
Dr Arun Kumar C, Dr Srinivas K, Dr Muralidhara K A
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Psychiatry
Praveenlal Kuttichira, Tom Thomas
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Psychiatry
Arati Shivhare, Balram Patra, Pranav Prakash Choudhary
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Psychiatry
Ashwini Marukar, Dr K. S. Satishkumar, Dr. Ratnakar P
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Radiology
Dr. Nancy Jindal, Dr. Aditi Vohra, Dr. Amit Mittal, Dr. Harneet Narula
Abstract    Certificate   Download PDF  Journal DOI : 10.15373/22778160    Google Search
Radiology
TABLE OF CONTENT
Kunzang Lamo, Kouser Parveen Wani, Shabir Hussain Khan Agricultural Science
Dr Ranjeeta Aske, Dr Aditya Agarwal Anesthesiology
Alok Jha Biotechnology
N. K. Maitra, S. K. Mukherjee Botany
S. P. Poongothai, S. Chidambara Vinayagam Chemistry
M. Subathra, Dr. A. M. Uduman Mohideen Chemistry
Prof. Anil Kumar C Nilangi, Dr. Santhosh Motisingh Commerce
Dr. V. Padmanabhan Commerce
Benny C Commerce
Dr. Shinie Poulose Commerce
Dr. Smita Barge, Dr. Ashok Parakh Commerce
T. Ganesh, Dr. M. Kalyanasundaram Commerce
Dr. M. Nirmala Commerce
K. Sowmya Commerce
Twinkle M. Trivedi Commerce
Dr. S. Vijayalakshmi, Swarnamalia. M, Sruthi Veni. S Commerce
Snehal Kotak, Dr. Mukesh Kumar Commerce
Ms Harini, Dr. Ds Prathima Commerce
Tiwari P. , Chaubey S. , Srivastava A. Dietetics
Bandeepa Medhi, Madhurjyojit Chakravartty, Amal Dutta Patgiri Earth Science
Pummy Sinha Economics
Dr. Paras Jain Economics
Deepa T M Economics
Anneshi R. Economics
Prof. Naishal Raval Economics
T. Zarenthung Ezung Economics
Tong Xin, Yang Aiquan Economics
Deepa T M Economy
Mr. M. Senthilkumaran, Dr. N. Muthaiah Education
S. Kanmani, Dr. J. Sujathamalini Education
Mr. A. Sivasankar, Dr. C. Ramesh Education
Dr. A. Pio Albina Education
Meenakshi Bordia Education
Dr. Maria Elisa Linda T. Cruz, Mr. Maximo G. Ballad, Dr. Gary Q. Dacanay Education
S. Mabel Soruba Rani, Dr. M. Suganthi Education
Dharmendra Singh Shekhawat, M. N. Karimi Engineering
Yada Indumathi, M. Shiva Kumar Engineering
Rajeswari N, Sarath Kumar P M, Suresh V Engineering
Dr. B. N. Sivakumar, A. Chitra Engineering
Gauranga Das Engineering
B. Naga Niranjan Kumar, S. Sudheer Kumar, V. Divya Engineering
B. Naga Niranjan Kumar, S. Sudheer Kumar, R. Mahidhar Reddy Engineering
P. Rama Krishna, B. Madhu Engineering
T. Santosh Kumar, Kunduru Priyanka Engineering
T. Sravanthi Devi, A. Madhu Sudhan Engineering
P. Rama Krishna, G. Priyanka Engineering
B. Santhosh Kumar, R. Vijay Engineering
Pabbathi Suvarna, M. Murali Krishna Engineering
D. Suchithra, M. Shivakumar Engineering
Neha Therkar, Rohit Rathor Engineering
T. Sravanthi, M. Murali Krishna Engineering
N. Vivek, T. Rajesh Engineering
Tarun S Prajapati, Prof. Ankit Darji Engineering
Vaibhavkumar Patel, Prof. Ankit Darji Engineering
Dr. Arvind Kumar Sharma English
T S Dhileep English
Dr Gilbert Tarka Fai, Bame Jude Thaddeus Tomnyuy English
B. Balaji Reddy, Dr. M. Sambaiah English
Mallesh Kumar, D. Sirisha Environmental Science
Dr. M. Padmaja History
Dr. Aarti Tolia Law
Bharat Singh Rawat Law
T. Rakkini Papputhai, N. Junior Sundresh, Clara Sahaya Mary Management
Satadruti Chakraborty, Dr. Dipa Mitra Management
S. Uma Priyadharshini, Dr. S. A. Lourthuraj Management
B. Yubhashini, Dr. S. Dhinesh Babu Management
Vaishali Joshi Management
Karuna Rathore Management
Dr. Kanakarathinam. R Management
D Yedukondalu, Sk Khasim Sha Management
Mr. Jojo Joy, Dr. M. Sulaipher Management
Veena, Deepa Manickam Management
Mrs. S. A. Dhanalakshmi Mathematics
M. Kalyana Sundaram, Dr. S. Kumara Ghuru Mathematics
P. Prabhakaran, Dr. S. Kumaraghuru Mathematics
Dr. P. Subba Reddy Ophthalmology
Atanu Kumar Nanda Physical Education
Ms Sunita Jacob, Prof Adeel Ahmed Physics
Dr. Surae Soren Political Science
Dr. Pankaj Singh, Dr. Pradeep Pazare, Dr. Nilofer Mujawar, Dr. Swati Phulpagar Psychology
Dr. Pankaj Singh, Dr. Anjali Edbor, Dr. Jatanbir Singh Dhingra Psychology
Vidushi Sharma Public Administraion
Ms. V. Indhumathi, Dr. K. Rajeswari Social Work
Dr. Muthyalu Meniga, Mr. Jemal Ousman Tourism
Bivek Datta, Prof Dr M. Sajnani Tourism
Bivek Datta, Prof Dr M. Sajnani Tourism