Volume : VII, Issue : III, March - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Babita Kujur, Naina Wakode Anatomy
Dr. Lakshmy C Senan, Dr. Balaji S, Dr. Rabinarayan Tripathy Ayurveda
Dr. U. Sarada, Dr. A. Padma Vijayasree Biochemistry
Dr. Naincy Agrawal, Dr Chhaya Budhwani Gynaecology
Dr Parul Punia, Dr Antariksh Deep, Dr Kausalya Raghuraman, Dr Nidhi Goel, Dr Uma Chaudhary Microbiology
Mrs. Apeksha Patrikar, Dr. Abhishek Shrivastava Oncology
Nayala Diwan, Dr. Poonam Patil, Vaishali Jagtap Physiotherapy
Pooja J. Shah, Suraj B. Kanase Physiotherapy
Dr. Naresh Solanki, Dr. Madhu Saurabh Singh Dhurvey Psychiatry
Dr Nandakishor K. Jaiswal, Dr Kirti N. Jaiswal Surgery
TABLE OF CONTENT
Sangeetha. R. C, Subha Varshini. R, Vaishnavi. R, Vijayalakshmi. A, Renown Manjuna. G Engineering
Nago B. Bhoi, Pooja R. Nichole English
Dr. Shilpa Gupta Histopathology
Dr. Chandni Sengupta History
Dr. Ashutosh Bairagi Law
P. Narendar Goud Management
Misrach Zerfu Lema, Vempati Poornodai, Vulli Venkata Rao, Suberu Safiu Adewale Phsiology
Anubha Srivastava Psychology
Ramesh Arya, Om Prakash Gurjar Radiotherapy
Dr. Firdous Ansari Statistics