Volume : X, Issue : III, March - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Arun Kumar Saha, Dr Achintya Narayan Ray, Dr Debasis Chakrabarti, Dr Dipanjan Bandyopadhyay General Medicine
Radhabinod Pal, Akshay Devendra Dhore, Biswarup Sarkar Cardiology
Kausik Sur, Brajagopal Ray Medical Science
Dr Smarajit Banik, Dr Sandip Saha, Dr Sudipan Mitra, Dr. Ujjwal Pattanayak, Dr Rajib Sikder, Alankar Pattanayak Medicine
Dr. Rujuta Fuke, Dr. Monika Singh Gynaecology
Saxena Devendra A, Makhija Sneha C Ophthalmology
Nirottam Singh, Jagdish, Hemant Jain, Kishore Raichandani Orthopaedics
Dr Puja Pallavi, Dr Kamlesh Chandra, Dr Navneet Saurav Psychiatry
Dr. Vaibhavi J. Hajariwala, Dr. Disha Baxi, Dr. Birva Khara, Dr. Bhumika Pathak Anaesthesiology
Dr. B. Santhi, Dr. M. Uma, Dr. R. Saradha General Surgery
TABLE OF CONTENT
Madhurima Mukherjee Education
Tasneem Ahmad Education
Mr. Bhagvan M. Karnavat, Dr. Ashwin G. Modi Management
Rakesh Kumar Chaudhary Education
Dr. Mohit Mishra, Dr. Susant Kumar Das, Dr. Shyamsundar Pratihar, Prof. Sakti Ranjan Mishra Sports Science
Dr. Neena Dash Education
Vijay Bharati Education
Dr. Falguni Patel, Komal Thakkar Home Science
Abderrazak Ahmed Laghouag, Alhussain Ali Sahli Management
P. Senthilkumar, Dr. M. Sudhahar Commerce