Volume : III, Issue : V, May - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
T. Anitha Reddy P. Hd Medical Science
Dr. Divya Ns, Dr. Mohan Ns, Dr. Sharat Kumar B Jaikar Medical Science
Dr Dipti Agrwal, Dr Abnish Kumar, Dr Nirmal Chandra Prajapati, Dr. Saroj Singh Medical Science
Dr Laxmeesh Mallya, Mds, Dr Shashirashmi Acharya, Dr Nandita Shenoy, Dr Kanchana Kamath Medical Science
Dr. Naveen Sharma, Dr. Vaibhav Krishna, Dr Shailendra Pratap Singh, Dr Agrawal Ashish Rakesh, Dr. Nirmal Jain Medical Science
Dr Gore B P, Dr Patel Rishi Devilal MEDICINE
Sreenu Barla, Dsvgk Kaladhar, Narasinga Rao V Biochemistry
Prof. Dr. T. G. Mirge Orthopaedics
TABLE OF CONTENT
Ashok V. Gomashe, Preeti G. Dharmik Biology
Rathod Manisha B Commerce
Parameshwara Commerce
Pratik H Trivedi Commerce
Pooja Chaturvedi Education
P. S. Ranjit, Narayan Khatri, Mukesh Saxena, Avanish K Tiwari, Harshad Pandey, Abhishek Mishra, Harpreet Singh, Prateek Rathor Energy
Bharaneedharan Muralidharan, Vishal N. S. , Shahul Hameed. M, Suji Kannan J. S, Prashanth. S Engineering
Dinesh Chandra Ray Management
Jyanthi, Dr. V. Srikanth Reddy Psychology
Dr. Paul G Aquinas, Dr. Theresa L. Mendonca Social Sci