Volume : IV, Issue : V, May - 2015

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
A. Nithin Kumar, S. Surender, K. Premchand Engineering
Amrutha Mani Prabha Jaladi, Muni Kumar Dokka, Siva Prasad Davuluri Biochemistry
Binish Khan, Dr Neelam D Sukhsohale, Pranav Jawade Medical Science
Dr. Harsha Patel, Dr. Syam Kumar S. Medical Science
Sowmya Sham Kanneppady, Sham Kishor Kanneppady Medical Science
Nino Chikhladze, Kimberley Crawford, Nato Pitskhelauri, Tamar Lobjanidze, Maia Gogashvili Medical Science
Swapna. K Medical Science
Dr Misha Agarwal, Dr Leena Patel Medical Science
Payal Agrawal, Nikhilesh Kulkarni Microbiology
Dr. M. A. Balakrishna, Dr. Chethan Kumar. G. S, Dr. Shreedhar S Khatavakar, Dr. Deepak Naik. P, Dr. Anandamurthy. K. T. Medical Science
TABLE OF CONTENT
Usha Wasnik Chemistry
Dr. Juhi Nazaan Chemistry
Amritpal Singh Sidhu Physical Education
D. Nagitha, Dr. L. Umadevi Home Science
Dr. Parineeta Singal Education
Dr. N. Kathirvel, R. Karthika Commerce
M. Kousalya Devi Management
Darshan Shivanandgadag, Manas Mayur Commerce
Prem Pal Singh, Dr. Rajive Kumar Education
Dr. Hanuman Prasad, Kapil Shrimal Management