Volume : IV, Issue : V, May - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
A. Nithin Kumar, S. Surender, K. Premchand Engineering
Amrutha Mani Prabha Jaladi, Muni Kumar Dokka, Siva Prasad Davuluri Biochemistry
Binish Khan, Dr Neelam D Sukhsohale, Pranav Jawade Medical Science
Dr. Harsha Patel, Dr. Syam Kumar S. Medical Science
Sowmya Sham Kanneppady, Sham Kishor Kanneppady Medical Science
Nino Chikhladze, Kimberley Crawford, Nato Pitskhelauri, Tamar Lobjanidze, Maia Gogashvili Medical Science
Swapna. K Medical Science
Dr Misha Agarwal, Dr Leena Patel Medical Science
Payal Agrawal, Nikhilesh Kulkarni Microbiology
Dr. M. A. Balakrishna, Dr. Chethan Kumar. G. S, Dr. Shreedhar S Khatavakar, Dr. Deepak Naik. P, Dr. Anandamurthy. K. T. Medical Science
TABLE OF CONTENT
Amritpal Singh Sidhu Physical Education
Aslam Y. Suriya , Dr. Surendra Gadewar, Dr. S. B. Kishor Computer Science
Mrs. Bonita Mitra Banik, Dr. Tulika Singh Engineering
D. Hemamalini, V. T. Arun Management
D. Nagitha, Dr. L. Umadevi Home Science
Dr. Nand Kishor Choudhary Education
Dr. Parineeta Singal Education
Dr. S. P. Zanke English
Dr. Jayant Shevtekar Arts
Dr. N. Kathirvel, R. Karthika Commerce