Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Akanksha Dubey, Huma Nasrat Biochemistry
Dr. Swati Mehta, Dr. Sawai Khatri, Dr. Balgopal Bhati, Dr. Lokesh Mehta Gynaecology
Dr. S. Priya Community Medicine
Dr. Prajakta Sawai Aswar Gynaecology
Manoj Saha Pediatrics
Seenivasan. M, Gopalakrishnan. N Nephrology
Bharti Saraswat, Anant Vyas General Surgery
Dr S Verma, Dr Sunil Kumar, Dr Brajendra Kumar, Dr C M Verma Physiology
Dr Mayank Devangan, Dr Niraj Srivastava, Dr Brajendra Kumar General Surgery
Dr. Alka Agrawal, Dr. P. S. Tripathi, Dr. Devashish Mishra, Dr. Prachi Shukla Radiology
TABLE OF CONTENT
Manish Phalke, Dr. Avinash Desai Commerce
Susanta Borah, Prof. Ratan Borman Commerce
Dr. S. Govinda Rao, C. Nageswara Rao Mathematics
Aparajita Sharma, Aakriti Jain, Anupreet Kaur Arora Psychology
Mhase Prashant Patilba, Anurag Borthakur, Vikas Yadav, K. Ravikanth Veterinary Science
Dr. Hariom Duggal Commerce
Dr. R. Anandaraman Commerce
D. A. Peerzade, B. N. Harish Babu Horticulture
K. P Najeemudeen, Dr. N. Panchanatham Management
Kalyan Kumar Alladi, Dr. K. B. Kumar, Dr. S. L. Vaya Psychology