Volume : VII, Issue : V, May - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Devdatta J Gohel, Dr. Atul Kamath M, Dr. Dhananjay A Bhosale, Dr. Binita N Gadhavi Ophthalmology
Dr Pranay Bajpai, Dr Arvind Kumar Mittal Medicine
Dr. Sushil D. Meshram, Dr. Ashok Kumar Diwan Oncology
Dr Krishna Kumar Tripathi, Dr Prasoon Pathak, Dr Noopur Chakarvarty Anaesthesiology
Dr. R. Ramaraj, Dr . P. Balakrishnan, Dr. T. C. Yogesh Orthopaedics
Dr. P. Kanimozhi, Dr. R. Vasumathy, Dr. E. Kandasamy Alias Kumar Paediatrics
Prof. Rajeev Sinha, Dr. Sudhanshu Sharma General Surgery
Dr Ranjana Agrawal, Dr Rajeshwari Kanwar Anatomy
Prerna Agrawal, Mainak K. Saha, Mahendra Dave Dental Science
Neelam Sahani, D. S. Rawat, H. P. Anand, Harish Chellani, J. S. Dhupia Pathology
TABLE OF CONTENT
D. Mahalakshmi, Dr. K. Rukmani Management
Ms. Nazneen Shaikh Management
Sateeshkumar G Commerce
Dr. R. Balasubramani, Vimala. S Commerce
Dr. R. Balasubramani, Kanmalar. R Commerce
Dr. R. Balasubramani, Vasuki. P Commerce
Dr. D. Nirupalini, Dr. G. Victoria Naomi Education
Prabhakara S B, Dr. H R Jayamma Education
Ankit Patadia, Bhavik K. Daxini Engineering
Shivani Thakur Commerce