Volume : X, Issue : V, May - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Devendu Bose, Dr. Ravi Shankar, Dr. Bejoy Chand Banerjee Pathology
Nirav Mehta, Nayana Dhorajiya, Dr. Rupam Desai Ophthalmology
Dr. Akhil Sharma, Dr. Sameer R. Verma, Dr. Neeraj Prajapati, Dr. Vinod Kumar Mogha Radiodiagnosis
Dr. Noorul Hasan, Dr. Sameer R. Verma, Dr. Neeraj Prajapati, Dr. Vinod Kumar Mogha Radiodiagnosis
Dr. Bhumika N Shah, Dr. Kunal G Patel, Dr. Romil N Patel Ophthalmology
Dr. Parag Gupta, Dr. Lal Pranay Singh Pathology
Dr. Anmol Kaur Sidhu, Dr. Preeti Malhotra Pediatrics
V. Mourougayan, Nithin Venkat Plastic Surgery
Ashish Kumar Bharti, Ashit Kumar, Ghazi Sharique Ahmad Pediatrics
Onoh, L. U. M. Community Medicine
TABLE OF CONTENT
G. Venkata Ramanaiah, Prof. K. Chandraiah Psychology
Gajendra Kumar Padhi Arts
Dr Anuradha Mokkapati Education
Dr. Parashuram Ram Chemistry
Dr. P. L Madhava Rao Management
Shri. Manjunath. M. Tigadi, Dr. Dhruva. B. Jyoti Sociology
Dr. Priti Chaudhari, Mrs Tina Dhodi Education
Mrs. Sweety S Pulikkottil, Dr. K. Sakthi Shree Biological Science
Prof. A. Shahin Sultana, Dr. Mirshad Rahman. T. M, M. Indhumathi, Keerthana, J, Kannadasan, Darshana P. Nair Social Science
Neha Tiwari, Aishwarya Ghogare, Saloni Bhalerao, Komal Tayde Engineering