Volume : I, Issue : VI, November - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Rizwan Sanadi, Dr Manan Doshi, Dr Jayant Ambulgekar, Dr Xerxes Khambatta Medical Science
Dr Anand S, Dr Urvish J, Dr Umesh Oza, Dr Rajashree B, Dr Sheetal V, Dr Mahesh C, Dr Pinkal P, Dr Margeyi M Medical Science
Dr. Hiral Y Shah, Dr. Hiral M Gadhavi, Dr. Viral P Shah, Dr. Hitesh K Shingala, Dr. Mala Sinha Medical Science
Dr. Bhavana Gandhi, Dr. Ramesh Halebathi Gowdra Medical Science
Dr. Priyanka Sarangi, Dr. Veerendra Uppin, Dr. Ramesh Gowdra Medical Science
Dr. Ronak Modi, Dr. Mukesh Suvera, Dr. Pratik Shah, Dr. Uday Jalu, Dr. Aditya Joshipura, Dr. Mansukh Patel Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Chetan Mewada Arts
Avinash, V. S. , Dr. Shankar. P. Hosmani Biotechnology
Dr. R. Karuppusamy Commerce
Dr. R. Ramachandran Commerce
Ritesh P. Lakhtaria, Dr. Dhaval R. Kathiriya Computer Science
Harish Rathod, Mahesh Parmar Computer science
Shamim Ahmad Education
T. Radha Education
Dr. Nasrin Education
Sukhwinder Singh Jolly Engineering