Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Danny Kumar Cardiology
Dr. Shaliet Rose Sebastian Community Medicine
Dr. S. Babukuttan Pillai, Dr. Litty Francis Dental Science
Neema Acharya, Sourya Acharya, Dr Samarth Shukla, Monisha Singh, Dr Ankita Tamhane Gynaecology
Ms. Y. Vidhya, Ms. M. Dhanalakshmi, Mrs . D. Joanie Priya Obstetrics & Gynaecology
Juhi Godara, Prof. Yashodhara Pradeep, Prof. Renu Singh Obstetrics & Gynecology
Dr Harish Kumar Agrawal, Dr Jagdish Solanky Paediatrics
Ramadevi B, Akhila S, Bhavani B Pharmacology
Dr Kamlesh Jha, Yogesh Kumar, Tribhuwan Kumar, Ramji Singh Physiology
Dr. Sumita Shankar, Dr. Ravi Shankar Ayyanar, Dr. Basava Malleswara Rao V, Dr. B. Manaswitha, B. Vamsi Krishna Plastic Surgery
TABLE OF CONTENT
Ankita Commerce
Basavaraju K. T Education
Deepthy Mohan Education
Arvind Kumar, V K Prabhat Environmental Science
Dr Thanuj Reddy, Dr Vishwanath Reddy, Dr Lakshmaiah V, Dr Rakesh Garlapati General Medicine
Tejashree A. Joshi, Prajakta J. Nande Home Science
A. Anitha, Dr. K. Chandrasekar Management
V. B. Balaraddy, G. S. Venumadhava Social Science
Rajkumar Ghosh, Sibsankar Mal Social Science
Ashok Mote Zoology