Volume : VII, Issue : XI, November - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nagalaxmi Velpula, Aditi Ramesh, Roshni Tandon, Faisal Taiyebali Zardi Surgery
Dr. Rudach Mitul Devanand, Dr. V. Padma General Medicine
Dr. Smita B. Shinde, Dr. Ga Shroff, Dr. Savita Kadam Anatomy
Haseena T A, Dr. Kochuthressiamma Thomas Nursing
Dr Ramandeep Singh Ahluwalia, Dr Saurabh Khurana Anaesthesiology
Dr Amit Bajpai, Dr Samar Chatterjee Radiodiagnosis
Dr Prafulla Kumar Mishra, Dr Brijesh Mukherjee Biochemistry
Dr. C. V. Prathyusha, Dr. A. V. Ramakishore Pediatrics
Dr P Amirtharaj Cardiology
Dr. Nishat Ahmad, Dr. M. A. Ansari, Dr. R. K. Srivastava Pathology
TABLE OF CONTENT
Dr. Anil Tiwari Commerce
Srijit Seal Chemistry
Nandita Chakrabarty, Dr. Sudha A. Management
Ms. Mital Thakkar, Dr. Pinkal Shah, Dr. Medha Wadhwa, Mr. Axay Raval Management
P. Meenakshi Psychology
Dr Navin Varma, Ashwini Sharma Defence Studies
Sankara Pitchaiah Podila Psychology
Akoijam Mamata Devi, Sunil Kumar Dular, Anjali Sheoran, Varsha Education
D. P. Patil Commerce
A. Baskaran, V. P. Sureshkumar, N. Manikandan Engineering