Volume : X, Issue : XI, November - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Neelima Verma, Dr Suman Lata Verma, Dr Divya Shukla Pathology
Dr Nupoor Vaghasia, Dr Bharatsing D. Rathod, Dr Vidya Nagar General Medicine
Dr. Krishnan Sivasubramoney Psychiatry
Dr. Asha Premlata Omega Oraon, Dr. Bela Rose Ekka Biochemistry
Dr. Sravani Ponnada, Dr. Lakshmi Latchupatula, Dr. Tadikonda Krishna Srivathsav, Dr. Bhagyalakshmi Atla Pathology
Dr. Umasankari. L. Ramasamy, Dr. Manjula Rajendran Pathology
Dr. Subhash Chand, Dr. Rakesh Chauhan, Dr. Bavesh Barwal General Medicine
Namrata Donga, Sanket H Mehta, Dinesh Kumar, Alpa Patel, Rekha Macwan Health Science
Dr. S. Preetika, Dr. Sahayaraj Medical Science
Sinchana B, Ravi M, Kiran N Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT
Dr Nidhi, Dr Ashish Kumar Sharma, Dr Priya, Dr Prakash Kumar, Dr Shambhu Suman Ophthalmology
Dr. Aditya Kumar Jha, Dr. Rahul Kumar, Dr. A. K. Baranwal Orthopedics
Dr. Mohit Mishra Physical Education
Mrs. J C Kavitha Latha, Prof R. Varalakshmi Home Science
Dr. N. Johnson Education
Alaparthi Bhaskar Tourism
V. S Kairali Law
Artha Perla Arts
Tsering Dhondup, M C Sandhyarani Social Work
Dr. Arunima Sengupta Lahiri, Nima Norbu Sherpa, Prahlad Kumar Marandi, Tenzin Dolma, Psychology