Volume : VI, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Neelam D Sukhsohale, Dr Susmita Bhattacharya Community Medicine
Dr. Kundan Gedam, Dr. Parnasha Chemburkar, Dr. Meghna Kinjalk, Dr. Manajitsinh Jadhav Surgery
Dr. Praveen. S, Dr. Latheef V. P, Dr. Praveen. K Dental Science
Dr. Hardik Patel, Dr. Krati Maheshwari, Dr. Darshini Patel Radiology
Dr. V. Jyothi, Dr. V. Lakshmi, Dr. V. Venkata Ranga Reddy, Dr. G. Baleswari Pathology
Dr. Ranbeer Singh, Dr. Sushil Sharma, Dr. Vijay Laxmi Taneja Paediatrics
Dr. Usha Badole, Dr. Akshay Salunke Anesthesiology
Sanjay Sharma, R Sujatha, Anil Kumar Microbiology
Dr. A. Prabha, Dr. P. Bakiavathy, Dr. R. Sindhuja Obstetrics & Gynecology
Dr. Anupam S. Khare, Dr. Nirmala G. Borade, Dr. Motilal C. Tayade Physiology
TABLE OF CONTENT
V. Ravi Kumar Political Science
C. H. Masur, Dr. S. M. Hurakadli Geography
Meenakshi Palaniappan, Thamilselvan Palanichamy, Aparna Sreevalsan Psychology
Dr. Paras Jain Economics
Dr. M. Vasimalairaja Education
Dr. A. Jasmine Commerce
Ashish Kumar Soni Botany
Dr. G. Vengatesan, Mr. R. Sudarshan Commerce
Mr. Rapolu Venkateswarlu Economics
Dr. S. S. Patole Zoology