Volume : VII, Issue : X, October - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Fathur Rahman, Yutu Solihat, Achsanuddin Hanafie Anaesthesiology
Dr. S. V. Uma Devi, Dr S. Venugopal Anesthesiology
Dr. D. Venkata Ramana, Dr. Y. Ravi Shankar, Dr. Y. Lakshmi Dental Science
Dr. Gayathri. S, Dr Asim P A Ent
Soumya S Health Science
Dr. Manoj Bhatnagar, Dr. Samata Warudkar Paediatrics
Vinita Malhotra, Chandan Kumar, Raj Laxmi, A. K. Gupta, Ashok Kumar Verma Radiology
Dr. Albail Singh Yadav, Dr. Sridham Sutradhar, Dr. Avinash Kumar Srivastava, Dr. Ridima Behl Surgery
Sami Al Eissa, Mohammed Alsalman, Majed S. Abaalkhail, Mohammed Hassan Alshehri, Adeeb Rashid Almohimeed, Mohammed Benmeakel Surgery
A. Sivaraman, Ajay Narasimhan, M. Aravind Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Madhusudhan Reddy, Dr. K. Krishnakumar Earth Science
Mr. S. Karunanidhi, Dr. P. Vaiyapuri Raja Education
Yesha Sheth, Dr. I. S. Singh Engineering
Sajna Shaji, Dr. P. Nagaraj English
Kokni Vipulbhai Rameshbhai Physical Education
Vihangkumar Gopaldas Vasava Physical Education
Gamit Kiritkumar Sureshchandra Physical Education
Swami Nityayogananda Physics
Sankara Pitchaiah Podila Psychology
Mr. Amit Kumar Mohanty, Ms. Saswati Baliarsingh Social Work