Volume : VIII, Issue : X, October - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nur Arafah, Munar Lubis, Isti Ilmiati Fujiati Clinical Research
Maj Dr Yogesh Kukreja, Maj Dr Ss Choudhary, Maj Dr Rajat Chawla, Capt Dr Shreya Srivastava General Surgery
Dhirajaya Dharma Kadar, Ginanda Putra Siregar General Surgery
Dr Suphal Kumar Gajbhiye, Dr Jaswant Jain General Surgery
Premsagar L. Dhane, Dr. G. Varadhrajhulu Neuro Science
Dr Kavitha Gayak, Dr Nirupama Palakodeti Obstetrics And Gynaecology
Dr. Minal Wade, Rashmi Prajapati, Anupama Mauskar Paediatrics
Dilip Kumar Pandey, Subhash Chandra Jha Pathology
Dr Rina Kumari, Dr Deepak Kumar Pathology
Dr. Prof. Alka Agrawal, Dr Aakanksha Verma, Dr Jaipal Singh, Dr Rajkumar Patidar, Dr Gaurav Bhandari Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Parvinder Kaur, Ikram Qureshi, Prashant Khadke Biological Science
Mrs. P. Sountharya, Dr. G. Karunanithi Commerce
Dr Ravikumar K Commerce
Dr. Deepa Varghese Education
Mr. Prashant Kumar S Hiremath, Ms. Swati Shejul, Ms. Bharati Sargaiyye, Mr. Sagar Tambe, Mr. Pradip Shikare, Mr. Rahul Ingle Education
Dr. Kumaran History
Kinjalkumar N Mistri Management
R. Jackulin Ancy, Herald M Dhas Management
Mrs. Sowmyashree K. N. , Dr. Sreenivas. M Psychology
Dr. Sandra Joseph Social Science