Volume : XI, Issue : X, October - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. D Manikyamba, Dr. A Satyavani, Dr. N. Madhavi, Dr. P. Sunil Kumar, Dr. Boppudi. Akhila, Dr. K. Bhavya Sri, Dr. G Bhargavi Poornima Paediatrics
Dr Suhas Ghule, Dr Suma Wagh, Dr Divya Jadhav Radiology
Dr Vrajesh Pethe, Dr Pallavi Nidode, Dr Shraddha Gandhi Emergency Medicine
Dr. Barkam Renuka, Dr. Swetha Annaram, Dr. Rakesh Reddy Adumala Pathology
Dr. B. S. Chakravarthy, Dr. G. Ratna Kumari, Dr. B. Ramesh Kumar, Dr. Ramana Malli, Dr. K. Srikanth, Dr. G. Praveen, Dr. K. Srinu Paediatrics
Jyothilekshmi. C. R, Dr. Riaz. K. M Nursing
Dr. Soumika Biswas, Dr. Lekha Biswas Biochemistry
Jada Sunil Kumar, Karthika Jayakumar, Priyadarshi Soumyaranjan Sahu, Raman Vinoth, Gopalraj A Clinical Microbiology
Dr. Sornajayanthi P, Dr. Subha K Medical Microbiology
Juan Pablo Landeros Ruiz, Lourdes Marlene Zu Iga Ramos, Mayra Paola Padilla Sanchez, Diana Sofia Blanquet Campos General Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Suhas Ghule, Dr. Suma Wagh, Dr. Niriksha Shetty Radio-Diagnosis
Dr. Suhas Ghule, Dr. Dhananjay Wagh, Dr. Venkatesh Chilgar Radio-Diagnosis
Dr. Divya Jadhav, Dr. Sushil Kachewar, Dr. Saurabh Patil Radio-Diagnosis
Abhiram Nanda Arts
Chythra P, Dr. S Rajendran Commerce
Mr. Tejaji Pradhanji Thakor, Dr. S. R. Parmar Education
D. Saritha, Prof. S. Siva Prasad Zoology
Haziqa Zahoor, Aisha Kouser Ophthalmology
Mrs. Priya P M, Mr. Ramesh S Paediatric Nursing
Bhavish Singh, Dr. Vijaya Kumar Ps, Sahana Au, Shriya S Yoga