Volume : VI, Issue : IX, September - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. V. N. Satyawali, Dr. Ashish Kumar Shankhdhar Epidemiology
Prof. Dr Sharique Ahmad, Dr Amina Maqbool Pathology
Dr. Priyanka Tiwari, Dr. Sabrina Mahapankar, Dr. Sachin Kolhe, Dr. Sushil Kumar Gynaecology
Dr. T. V. Anupam Kumar, Dr. Praveen Shantakumaran Nair Dental Science
Radhika S, Thirumalaisami, Ira Bharadwaj, Karpagam Janardhan Pathology
Dr Shubhranshu Shekhar, Dr Priyanka Singh Pathology
Dr Reena Jain, Dr K K Magnani, Dr Bharat Jain, Dr Jyoti P Shrivastava Pathology
Karthick Prabhu R, Alamelu Jayaraman Pathology
Dr. Satyanarayan Patra, Dr. Ashok Kumar Madan Singh, Dr. Anup Jain Ayurveda
Gligorievski Antonio Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Maitree Vaidya Sabnis History
Rakesh Kumar Economics
Aparajita Sharma, Shikha Sarna Psycology
S. Manicka Vasuki, Dr. M. Veeraselvam Management
Dr. Ashutosh Bairagi Law
Dr. P. R Kousalya, Ms . S. Niranjana Management
Girishwar Chandra, Raj Dhar Misra Physical Education
Dip Mukherjee Zoology
Dr. P. B. Reddy, Dr. C. B. Harinatha Reddy, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. Sandeep Kumar Education