Volume : VI, Issue : VIII, August - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. N. Lakshmi Bhaskar, Dr. K. T. Reddy, Dr, Komal Uppal Medical Science
Dr Sampada S Karne, Dr Khalid Khatib, Dr Rajwardhan Shelke Medical Science
Dr. Udasimath. Shivakumarswamy, Dr. Padma. S. R. Medical Science
Dr. Raghav Jayaseelan, Dr. Syed Hafeezullah Medical Science
Thamilkothai R, Subburathinam R Medical Science
Dr. Gautam Shah, Dr. Joti Bagul Medical Science
Dr. Basava Malleswara Rao V, Dr. N. Satyanarayana Medical Science
Dr. S. Ranjan Bajpai, Dr. Amol Maiyyar Medical Science
Dr. Aachi Srinivas, Dr. M. Venugopal Medical Science
Dr Naina Wakode, Dr Santosh Wakode Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Allappa Shankar Kamble, Vijaya B Wali Agriculture
A. Amutha Nandhini, Dr. R. Shanmughan Commerce
Mr. Bethu Sudhakar Economics
Guruprasad. T. S, Sundara Natarajan. P, Dr. N. Panchanathan Management
Dr Krishna Sannigrahi Social Science
L. Priya Management
C. Shanthi, Dr. P. Asokan Commerce
Vidhyadhar Sonaji Athawar, Prof Dr. H S Lunge Statistics
Vineeta Bhatt Social Science
Jyothi T. B Social Science