Volume : IX, Issue : VIII, August - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr John Sudhakar, Dr Yerramilli Venkata Tripti ANESTHESIOLOGY
Dr. Ashanka Bhardwaj, Dr. Pooja Gupta, Dr. Sukrant Sharma, Dr. Sarabjeet Kour Ayurveda
Dr. Hetal Rathod, Dr. Komal Patel, Dr. M. R. Pandya Ayurveda
Karthika Manickam, Nancy Sinha Clinical Science
Dr Anju Goyal, Dayanand Pal Microbiology
Vimaladevividya. G, Malliga. S Pathology
Dr S Srikanth, Dr. Sadguru Nandini Physiology
Dr. Shefali Milind Naik. , Dr. Parag Ranade Physiotherapy
Nikhil S Gupta, Abhinav Gupta, Chander Mohan Psychiatry
Sheikh Abdul Raheem, Aneesh Mohimen, Sunita Patil, Samaresh Sahu, Akhilesh Rao, Bhanu Pratap Singh Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Mrs. L. Prabha, Rida Ahmed, Shreya Shankar, G. Vijaysri Commerce
Dr. M. Yasodha, P. Priyadharshini, R. Priyanka, P. Rethanya Commerce
Manmohan S. Bhaisare Science
Manpreet Kaur, Kulvir Kaur, Baldev Singh Chemistry
G. Saraswathi, Dr. S. Leo Stanly Education
Dr. V S Kulkarni, Miss. Asha J Gudi Statistics
Sambhaji S. Shinde Zoology
Dr. V. Tirumala Rao, Dr. K. Subramanyam Psychology
Dr. T. Thileepan Management
Apurva Agashe, Dr. Padmini Ghugre Social Science