Volume : II, Issue : III, December - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Piyush Viramgama Chemistry
Dr Mukta Rayate Medical Science
Dr Mukta Rayate, Dr Ketaki Sathe, Dr Vidya Sathe Medical Science
Dr Hemant Lekawale, Dr Ashish Chitharanjan Medical Science
Dr. Mithil M. Patil, Dr. Vandana Nimbargi, Dr. S. S. Mehendale Medical Science
Dr Lovedeep Kaur, Dr Suchita Dabhadkar, Dr Vaishali Taralekar, Dr Girija Wagh Medical science
Dr Hemant Lekawale, Dr Brijesh Patil Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Sasmita Sabat, Kavitha, Shantha, Gopika Nair, Megha G, Niranjana C, V. Krishna Biotechnology
Dhulia Hirenkumar Kantilal Commerce
Dr. I . Carmel Mercy Priya Commerce
Dr. Ramesh. Olekar, Sri. Chanabasappa. Talawar Commerce
Nissar A. Barua Economics
M. Dhanraj Economics
Basabi Deb Finance
Dr. Radha Gupta Finance
Dr. Jayantsinh A Sarvaiya, Rajesh P Ganatra Finance
Dr. Jayesh Vachhani Management