Volume : VIII, Issue : XII, December - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Abhishek J Narayan, Dr. Habib Rahaman Anaesthesiology
Nidhi Pal Microbiology
Paridhi Shivde, Vinod Rai, Neha Rai Neurology
Dr Hardik Siddharajsinh Pawar Orthpaedics
Dr. Manchu Polayya Paediatrics
Muktanjalee Deka, Manisha Salvi Pathology
Dr. Muktanjalee Deka, Dr. Waziha Ahmed Pathology
Dr. Babita Yeshwante, Dr. Pranali Vijay Vaidya, Dr. Nazish Baig, Dr. Vivek Jadhav, Dr. Reshma Rathod Prosthodontics
Dr. Srivani D. Shukla, Dr. Falguni A. Chaudhari, Dr. Parag S. Shah, Dr. Darshana Patel Psychiatry
Sanjay Mundkar, Shital Patil Pulmonary Medicine
TABLE OF CONTENT
Mr. Krushna Chandra Das Arts
B Thangamari, P Vijaya Zoology
Dr. B. Shivakumar Commerce
Ms. Aishwarya Agicha Clinical Psychology
Dr. D. Ghose Management
Maranna O Library Science
Mrs. Harshitha Mallik Commerce
Dr. U. Sudhakar, K. Alivelamma Geography
C. B. Mhaske, B. G. Hazra, B. B. Bahule, R. P. Yadav Chemistry
Dr. Rajeshwari Jain, Ms. Raji Dennis Management