Volume : IX, Issue : XII, December - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ashika Sekhar, Divya Ravichandaran, Dwaraka Vigneshwaran, Uma Sudhakar Periodontology
Bhuvaneshwar G A Microbiology
Dr. Dayananda Ingudam, Dr. Chitra Yengkokpam Community Medicine
Vishal Singh, Satish Chandra Mishra, Ajay Shankar Prasad Nephrology
Dr. Ankita Bhensdadia, Dr. Namrata Shah, Dr. Rajan Patel, Dr. Sreetha Reddy Anaesthesiology
Dr. Bansari Sorathiya, Dr. Wilhemina Chauhan Ophthalmology
Dr. A. R Jaswanthini, Mr. Amitesh Krishna S Pathology
Arun Philip, Sahil Bambroo, Pavithran Keechilat Oncology
Dr. Pushkar Pradip Shah, Dr. Yogesh Prakash Rasal General Medicine
Dr. Nare Lakshmi Sirisha, Dr. Sowjanya Sangem, Dr A Suresh Kumar, Dr Nimmala Pavani, Dr Sandesh Kumar C Dermatology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Sanjay Sinha Public Health
G Vijayan, K. Murali Rajan Sports Science
Dr. S. Padmasundari Psychology
Prabhanand Patel, Shailja Sachan, Bhupendra Kumar Verma, Balendra Singh, Pratiksha Patel, Santosh Tiwari Chemistry
Dr. K. Rukmani, Dr. M. Banumathi Management
C. T. Kantharaja, Dr. Bharathi. V, Dr. Manjunatha. K Library Science
Anita Kaklotar Engineering
M. Saradha, A. Rajam, R. P. Balasubramanian Physical Education
Mr. N. Ramesh, Dr. G. Ravindran Physical Education
Kumaraswamy Manepalli, Dr. M. Ramkumar Management