Volume : XII, Issue : XII, December - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anil Sharma, Dr. Sheetal Sharma, Dr. Shabir Ahmed Bhat Obstetrics & Gynaecology
Athulya G Asokan, Dr. V Abraham Varghese, Dr. Philip Mathew, Dr. Rajeev Aravindakshan, Dr. Ejaz Mohammed Khan, Dr. Archana Latha General Medicine
Dr Sonal Gowaikar, Dr Bobbiti Linga Sai Greeshma Reddy, Dr Sanket P Patil Ophthalomology
Monika M. Sehgal, Smriti Kapur, Viram Upadhyaya, Aman Arora, Chandrama Prosthodontics
Monika M. Sehgal, Smriti Kapur, Viram Upadhyaya, Aman Arora, Niharika Sabharwal, Megha Phutela Prosthodontics
Piuli Nandy, Soumika Biswas, Lekha Biswas Biochemistry
Dr. Choudhary Mayank, Dr. Sandeep Lashkari, Dr. Pradeep Kumar Gupta, Dr. S. M. Bhargav, Dr. Prasanna Yadav General Medicine
Dr. Hardikkumar R. Bhadja, Dr. Mitulkumar B. Maniya, Dr. Premal Chaudhari, Dr. Manish M. Patel Orthopaedics
Dr. Jitendra K Rathod, Dr. Nidhi Desai, Dr. Ajinkya Raverkar, Dr. Chintu Susan Pallicken Otorhinolaryngology
Dr. Abbaraju Haripriya, Dr. T. Chamathi, Dr. G. V. Sai Phani Sankar, Dr. Venkata Ravi Kumar Chepuri General Medicine
TABLE OF CONTENT     
Shahid Iqbal, Prof. Anis Ahmed Psychology
Shubha Kh. Physical Education
Dr. Yatindra Mishra, Upmesh Kumar Social Science
Adya Kathuria Psychology
V. A. Ajitha, Dr. Soumya Starlet C. T Psychology
Mayank Kumar, Dr. Riyal Das, Dr. Aniket Mukherjee, Atindra Paul, Banasri Chakraborty Psychiatric Social Work
D. V. M. Krishna Reddy, Sandhya Sri P. B, Kak Raj Kumar, L. Vaikuntha Rao Physics
B. Appanna, Dr. Y. Sujatha Geography
Dr Devadasa Pai Education
Neha Mishra, Sheela Misra Statistics