Volume : VIII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ajay Dheer, Vk Mehta Community Medicine
Mrs. Shobana Gangadharan, Dr. Latha Venkatesan Epidemiology
Dr . Uma. M. A. , Dr. Nagakiran. K. V, Dr. Rakesh Koppulu General Medicine
Dr Mohd Shafat Imam Siddiqui, Dr Bashar Imam Ahmad General Medicine
Dr. Chennakesavulu Dara, Dr. Bantu Pranahitha General Medicine
Dr. Avnika Kapoor, Dr. Vaishali Taralekar, Dr Savita Mehendale Gynecology
Dr Bh. V. K. Praveen Varma, Dr K L Behera, Dr Siva Krishna Sirasapalli, Dr S. C. Mahapatra, Dr Vineesha Kamini Nephrology
Dr Aprajita Pandey, Dr Vikram Singh Rathore Otorhinolaryngology
Amol R Nage, Pradnya S Bendre, Flavia D Souza, Parag Karkera Pediatrics
Mr. Srinivasa Ravi Kiran Suri, Dr. P. Jayanth Kumar Physiology
TABLE OF CONTENT
S. Sairam Commerce
Dr. I. Pandi Devi Economics
Prof V. S. Rathore Education
Suyash Anand Geography
M. Suriyha, Junior Sundresh Hospital Management
Nirmal, Junior Sundresh Hospital Management
Dr. P. Shanmugha Priya Management
Vignesh Ramkrishnan, Gokul Naath Management
Dr. Atam Singh Physical Education
Dr. Atam Singh Physical Education