Volume : XII, Issue : II, February - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Ahuti Pandya, Dr Ujala Sarola, Dr Tanuja Javadekar Microbiology
Dr Fauzia Khan, Dr Vandana Sardana Medical Microbiology
Dr. Abhilash Mali, Dr. Varsha Bijwe, Dr. Yashodhan Bodhankar, Dr. Bharat Shete General Surgery
Dr. Archana Kumbhar, Dr. Coleen Jain, Dr. Vasudha Sawant Obstetrics & Gynaecology
Dr. Sirsha Majumder, Dr. Debjani Laha Physiology
Dr. Sankarmani. R. M, Dr. Daivik. A, Dr. A. Chitra Community Medicine
Dr. Vijay B. Sonawane, Dr. Veeranna Kotrashetti, Dr. Kapil Bainade, Dr. Shuchi Bhatarkar Neonatology
Dr. Sivakumar Krishnasamy, Dr. Balasubramanian Hitler, Dr. Srisaravanan Jeevarajan, Dr. Geo Jerosh J. R. Neurosurgery
Gyanendra Kumar, Manoj Sharma Paediatrics
Mohammad Shazib Faridi Urology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Pravin S. Ingle, Dr. Sarang S. Dhote, Dr. Aparana S. Dighade Geology
Arun Kumar Sharma Management
Akansha Allen, Dr G Venkatesh Kumar Psychology
Dr. P. Ponraj, Dr. B. Baranirani Marketing
Koyeli Chakraborty Dutta Social Science
Ms. Anjali Shrivastava English Literature
K. Riazunnisa Biotechnology
Rahul Nayan, A. K. Thakur Zoology
Dr. S. Kanmani, Dr. J. Sujathamalini Education
Abhirup Banerjee, Kiranmoy Das Statistics