Volume : V, Issue : I, January - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kumari Anjali, Ritika Kumari, Dr. L. N. Shukla Botany
A. Ravindarraj, Dr. A. John Merina Chemistry
Dr Prachee Makashir, Dr Parinita Shinde Medical Science
Dr. Ashish S. Ubhale, Dr. Swati S. Joshi Medical Science
Rashmi N. Nagdeve, Prashant L. Patil Medical Science
Yadav Kk, Kumar S, Verma Sk Medical Science
Dr. Sunil Kumar Jena Medical Science
Dr. Nitin Lodha, Dr. Mrs. Sudha Yadav Medical Science
Dr Preetam. K. Lamani, Dr M. P. Savalagimath Medical Science
Drjitendra Ingole Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Dr. Nirmal Kumar Tudu, Dr. Krishna Kishor Goswami Agriculture
P. Shanas Babu, A. V. Chithra Mathematics
Mr. Gawali R. D. , Dr. Zambare S. P Biology
Mr. Gawali R. D , Dr. Zambare S. P Biology
A Pathak, Gursimran Bedi Biotechnology
Saket Kumar, Vineeta Singh, Major Singh Biotechnology
Kiran Challa, G. V. Chalam Commerce
Mrs. P. Vijaya Lakhsmi Commerce
Mr. Goverdhan Reddy. L Economics
Dharmendra Singh, Rajendra Kumar Rajan Physical Education