Volume : VII, Issue : I, January - 2017

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
T. Dhaneshor Sharma, Neeta Sinam, Th. Tomcha Singh, Rk. Praneshwari Devi, S. Rajesh Sharma, Arindam Bhaumik, Ronald Regan Kharbuli Oncology
Dr. Akshaya Ashok, Dr. Subrahmanya Bhat, Dr. Divyalakshmi Kaiyoor Surya Ophthalmology
Sonaj Vardhaman, Dr Anirudha Bartake, Dr Sangeeta Palaskar, Dr Vineet Vinay, Dr Bindya Narang Dental Science
Dr. Haripriya. M, Dr. Veena Lakshmi. P, Dr. Ramesh Kumar Subramanian Anatomy
Col Dr Sanjay I Totlani, Brig Dr Arun Tyagi Medicine
Dr. P. Rajeevan, Dr. Anitha. S, Dr. V. Sahasranamam Ophthalmology
Dr. Vijay Pai, Dr. Nita Raghavendra Bhat, Dr. Subrahmanya Bhat K Ophthalmology
Dr. K. M. Iqbal Hussain, Dr. N. B. Indira, Dr. T. Vinil, Dr. P. Haritha Kumari Medicine
Dr. P. Vithal Prasad, Dr. C. P. Das, Dr. Deeganta Mohanty, Dr. Manas Ranjan Rout ENT
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
TABLE OF CONTENT
Dr. Anindita Mondal, Dr. Udayaditya Mukhopadhyay, Dr. Nabanita Barua, Dr. Gauravi Minanath Upadhye Opthalmology
R. Vinayagamoorthy, Dr. B. Baskaran Commerce
Tejas Suryawanshi, Vineetha Nair, Pratima Patel, Annika Durve Gupta Biological Science
Dr. Parimala. Veluvali Management
Mr. Kumarasamy. T, Dr. Murugesan. J Commerce
Neelam Jain, Kesar Chayal Home Science
Mohd. Shahanwaz, Dr. Mahesh Chand Sharma Physical Education
Hemalalitha. S. N, Dr. N. Vasugi Raaja Home Science
Jisha Rajendran, Vidhi Maggo Economics
Vimal Kishore Physical Education