Volume : VII, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
T. Dhaneshor Sharma, Neeta Sinam, Th. Tomcha Singh, Rk. Praneshwari Devi, S. Rajesh Sharma, Arindam Bhaumik, Ronald Regan Kharbuli Oncology
Elke Mucha, Dr. Med. Dent. , Michael Miller, Dr. Med. Dent. , Annette Wolf, Dr. Med. Dent. , Lutz Jatzwauk, Dr. Rer. Nat. Et Rer. Medic. Habil. , Roald Papke, Bernd Reitemeier, Dr. Med. Dent Habil. Dental Science
Dr. Akshaya Ashok, Dr. Subrahmanya Bhat, Dr. Divyalakshmi Kaiyoor Surya Ophthalmology
Dr Satish Kumar Kagwad, Dr Shashikala C K, Dr Suraj Kagwad General Surgery
Sonaj Vardhaman, Dr Anirudha Bartake, Dr Sangeeta Palaskar, Dr Vineet Vinay, Dr Bindya Narang Dental Science
Dr. Haripriya. M, Dr. Veena Lakshmi. P, Dr. Ramesh Kumar Subramanian Anatomy
Col Dr Sanjay I Totlani, Brig Dr Arun Tyagi Medicine
Dr. P. Rajeevan, Dr. Anitha. S, Dr. V. Sahasranamam Ophthalmology
Dr. Manish Kumar Kashyap, Dr. Virendra S Athavale, Dr. D. S. Nirhale Medical Science
Dr. Vijay Pai, Dr. Nita Raghavendra Bhat, Dr. Subrahmanya Bhat K Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Dr. Anindita Mondal, Dr. Udayaditya Mukhopadhyay, Dr. Nabanita Barua, Dr. Gauravi Minanath Upadhye Opthalmology
Karthikeyan. B Commerce
Dr. Bhumika Raval, Asst. Prof. Falguni Prajapati Management
Neelam Jain, Kesar Chayal Home Science
Hemalalitha. S. N, Dr. N. Vasugi Raaja Home Science
Dr. Surendra Kumar Agrawal, Suresh Kumar Jain Commerce
Dr. M. Yadagiri, Mr. K. Raja Narsaiah Commerce
Jitender Kumar Economics
Varsha N, Sanjay Deshpande, Dr. Vidya Niranjan Biological Science
Vivek Onkarnath Rathi, Priyanka Shrikant Patil, Prof. Manisha Mhetre Engineering