Volume : VII, Issue : I, January - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
T. Dhaneshor Sharma, Neeta Sinam, Th. Tomcha Singh, Rk. Praneshwari Devi, S. Rajesh Sharma, Arindam Bhaumik, Ronald Regan Kharbuli Oncology
Elke Mucha, Dr. Med. Dent. , Michael Miller, Dr. Med. Dent. , Annette Wolf, Dr. Med. Dent. , Lutz Jatzwauk, Dr. Rer. Nat. Et Rer. Medic. Habil. , Roald Papke, Bernd Reitemeier, Dr. Med. Dent Habil. Dental Science
Dr. K. Suhas, Dr. B. Sandeep, Dr. G. Bhargavi General Surgery
Dr. K. Umamaheswara Rao, Dr . D. Theja Prathima Paediatrics
Dr. Akshaya Ashok, Dr. Subrahmanya Bhat, Dr. Divyalakshmi Kaiyoor Surya Ophthalmology
Dr Izharul Hasan Unani Medicine
Dr Priyadarshini Behera, Dr Syed Umer Ahmed Oncology
Shakir Hussain, Ravi Anadure, Rohitash Sharma Neurology
Dr Rahul Jahagirdar, Dr Shalin Parikh, Dr Ruma Deshpande, Dr Sanjay Lalwani Paediatrics
Dr Satish Kumar Kagwad, Dr Shashikala C K, Dr Suraj Kagwad General Surgery
TABLE OF CONTENT     
Dr. Anindita Mondal, Dr. Udayaditya Mukhopadhyay, Dr. Nabanita Barua, Dr. Gauravi Minanath Upadhye Opthalmology
R. Vinayagamoorthy, Dr. B. Baskaran Commerce
Tejas Suryawanshi, Vineetha Nair, Pratima Patel, Annika Durve Gupta Biological Science
Dr. Parimala. Veluvali Management
Mr. Kumarasamy. T, Dr. Murugesan. J Commerce
Neelam Jain, Kesar Chayal Home Science
Mohd. Shahanwaz, Dr. Mahesh Chand Sharma Physical Education
Hemalalitha. S. N, Dr. N. Vasugi Raaja Home Science
Jisha Rajendran, Vidhi Maggo Economics
Vimal Kishore Physical Education