Volume : XI, Issue : I, January - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. Deepan Kumar, Dr. P. Vadivelu Vascular Surgery
Dr Divya Shanagonda, Dr Srinivasan Ramadurai, Dr G Sowmya, Dr Preetam Arthur Internal Medicine
Dr. D. V. Rama Siva Naik, Dr. J. Sudheer Kumar Anaesthesiology
Kesava Kumar. P, Lavanya. K. M, Sushant Kumar Mishra, Nageswara Rao. V Medical Education
Sanjana Devarmani, G. Shibu, Srikanth Moorthy Radio diagnosis
Dr Taruna, Dr Anju Goel, Dr Manisha Gupta, Dr Namrata Kar Physiology
Dr. Jaya K. Ghore Ayurveda
Deepak Jaiswal, Hrishikesh Parashi, Mohammed Nadeem Nazim Cardiology
Atishkumar B. Gujrathi, Srija Gandrati, Nishikant Gadpayale, Yogesh Paikrao, Naman Agarwal, Siddharth Shroff Otorhinolaryngology
Debasish Sanyal, Priya Mukherjee Psychiatry
TABLE OF CONTENT
Aruna Sri. Sikha, Dr. Venu Gopal Dasari, Prof. T. V. Ananda Rao Psychology
Arup Paul Education
Dr Parimala Sirikonda, Dr K Aparna Vedapriya Education
Dr. Anand. C Economics
Sk Parvej Ahammed Education
Mr. Mohmmad Chotemiya, Mr. Javead Ahmed Itoo, Dr. C. Vairavasundaram Physical Education
Roopakala M, Dr. Shankarnaranappa Political Science
D. Sowdeswari, Mrs. K. Umamaheswari, Dr. F. X. Lovelina Little Flower Psychology
Dr. Ismail Thamarasseri, Anu J. Vengal Pedagogical Sciences
Dr. Jaswant Singh, Dr. Sheeldhar Dubey Physical Education