Volume : X, Issue : VII, July - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aditi Singhal, R. P. Patwardhan Ayurveda
Mr. Divij Sharma, Dr. Dechenla Tshering Bhutia Public Health
Dr Anand Sharma, Dr Parth Lalcheta, Dr Avdhesh Shukla, Prof Dr S N Iyengar Neurosurgery
Dr C Manpa Phom, Dr Anita Arya, Dr Rita Singh Saxena Medicine
Dr. Hinalkumar R Bhagat, Dr. Rahul Sharma Radiodiagnosis
Dr Jabin Musfique, Dr Bidyut Dutta, Dr Dipti Bania, Dr Krishangee Bordoloi Pathology
Dr. Veerendra Singh Kushwaha, Dr. Mridula Singh, Dr. Akanksha Jain Paediatrics
Dr. Priyanka Sharma, Dr. Shantanu Bharti Psychiatry
Chaitra M S, Girija B, Dr Pushpa G Physiology
Dr. Ch Mithcah Puneeth, Dr. Vikram M Shivappagoudar, Dr. Moses Charles D Souza Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT     
Aswathi. V, Vijimole. P. J. , Dr. Rosaline Mary Microbiology
Mrs. Gayathri Sridhar, Dr. S. Ravivarman Education
Ms. Maria Shanthi Fernandes, Dr. Paul G Aquinas Social Science
Dr. Ashis Kumar Mandal Physics
C. D. Sharma, Neha Shukla Environmental Science
Dr. G Premkumar History
Smriti Rawat, Asha Tiwari Pathology
P. Srinivasa Chary, Y. Prameela Devi Biotechnology
Amran Sudrajat, Novia Novia, Fitri Hadiah Chemistry
Shoma Barbara Berkemeyer, Basanta Kumar Kar Agriculture Science