Volume : XII, Issue : VII, July - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sanjeev H, Snehaa K, Abhay Kumar Medical Microbiology
Dr. R. G. Deepan, Dr. R. Ramesh, Dr. S. Balasubramanian, Dr. G. Selvarani Cardiology
Dr. Sumit Kumar, Dr Ragini Kumari, Dr. Rashmisnata Dash, Dr. Sweta Shalini, Dr Vijay Bahadur Singh Ayurveda
Dr Nidhi Singh, Dr Samar Hossain, Dr Aanchal Anand Community Medicine
Dr. Anita Sharma, Dr. Mamta Meena, Dr Vikash Kumari Kasana, Dr. Ajay Gupta Obstetrics & Gynaecology
Dr. Keta Patel, Dr. Jay Patel, Dr. Kamlesh Shekhawat, Dr. Sharad Chandrika Mishra Anaesthesiology
Dr. Pankaj Pandor, Dr. Kumar Mehta, Dr Rahul Patel Plastic Surgery
Aabid Shafi Wani, Ashwani Sharma, Fouzia Naz, Ritisha Bhatt Pulmonary Medicine
Dr. Shirish Pawar, Dr. Yogita Mundada Prosthodontics
Mihir Ankola, Vatsal Mehta, Ajay Raiyani Cardiology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Mahavir Singh, Dr. Vikas Kumar Chemistry
Dr. Kritika Commerce
Arundhati Bhattacharya Economics
Ms. Monika Management
Aditee Mitra Management
V. S. Kairali, Ambika Kumari Law
Dr. V. Elavarasi Physical Education
Dr. R. Sam Renu, N. Prem Santhosh Management
Dr. Pallakshi Bordoloi Commerce
Dr. Neeru Rathore, Azaz Ahmed Chhipa Management