Volume : IX, Issue : VI, June - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naseeha Paduppungal, Dr. Sundeep Hegde K, Dr. Sham S Bhat Paediatrics
Varun Kumar Singh, Anjali Vijay, Sushma Belurkar, Shiny Amber Pathology
Dr. Sudesh Agrawal, Dr. Manish Kumar Saini Gynaecology
Dr. Lyra Priyadarshini Andrews, Dr. R. Baskaran, Dr. Dhanalakshmi. K Dermatology
Dr. D. Sridhar, Dr. C. Sindhuja Reddy General Medicine
Dr Kanishka Gupta, Brig Dr A. K. Srivastava, Dr Manoj Waghmare, Brig Dr Arun Tyagi Medicine
Umamaheshwari. C, Shanthi. M Pharmacology
Dr P. James Sudhakar, Dr M. Harini ENT
Dr Vimal Kumar Dakour, Dr Atul Jain, Dr Rajesh Bhatia Orthopaedics
Dr. Anjana Devi G N, Dr. Sachin Deva Ayurveda
TABLE OF CONTENT     
Chetna Agarwal, Dr. A. R. Joglekar, Dr. Shaista Ansari Psychology
Anita Sheopuri Management
L. Priya, S. Shanmugapriya Environmental Science
Basanta Kumar Mahakur Education
Sakthi Bama, Dr. B. Geetha Zoology
Pankaj Chauhan, Maneesh Kant Arya, Shine David, Nikita Purandare Management
Ismail Shaikh, Dr. Gajanan Sanap, Dr. Mazahar Farooqui, Dr. Syed Abed Chemistry
Prof. Manisha Gupta, Sangeeta Sagar Physics
B. Balaji Naik, K. Radhika Economics
Dr. Mary J Priyadarsini, Elakkiya. M Commerce