Volume : X, Issue : VI, June - 2020

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Col. Vishal Marwaha, Dr. George Mathews John, Dr. Bindu. S, Dr. Anoop. R, Dr. Anuj Singhal, Dr. Abhishek Kumar, Dr. Koneru Prathyusha, Dr. Mithun Mathew Thomas, Ms. Joanna Jiji Varghese, Dr. Mithun C. B Rheumatology
Dr. Arun Prakash Dwivedi, Dr. Sonal Dixit Oncology
Dr. Br. Bageerathi, Prof. Dr. A. Ajay Kumar, Dr. R. Purushotham Anaesthesiology
Jatin P V, Jawahar Marimuthu, Lakshmi Narasimhan Ranganathan Neurology
Dr. Lavina V. Mirchandani, Dr. Ibrahim Siddiqui, Dr Girija Nair Respiratory Medicine
Dr Rajeev Kumar Singh, Dr. Prateek Shakya, Dr. Manoj Verma General Surgery
Usha Singh, Rita Rani, Vinita Trevedi, Richa Chauhan Medical Science
Ashwini Bagal, Vivek Jadhav, Babita Yeshwante, Nazish Baig, Ruchi Kasat Prosthodontics
Dr. Bairag Singh Parihar, Dr. Rajesh Kumar Meena, Dr. Naveen Kishoria, Dr Manisha Meena Medicine
Dr Krishangee Bordoloi, Dr Balmiki Datta, Dr Chandan Jyoti Saikia Pathology
TABLE OF CONTENT
Deval G. Vyas, Dr. Jyotindra M. Jani Commerce
R. Nalini, Dr. K. B. Jasmine Suthanthiradevi Education
Swati Vyas, Dr. K. D. Joshi, Dr. Isha Bhatt Textile Design
Dr. Gangaraju S Economics
Dr. Tredha Vyas, Vaidya R. P. Patwardhan Yoga
Sudhir K Srivastava Environmental Science
Amruta Candrashekar Rao Engineering
Dr. B. Venkata Ramudu Statistics
Shameem Banu Showkath Hussain Education
Anoosha Beauke R, Dr. A. Sundaravalli Health Science