Volume : XIII, Issue : VI, June - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Ajit Baviskar, Dr Mona Mushtaque, Dr Komal Sinha Emergency Medicine
Dr. Kamlesh Arjundas Jagiasi, Dr. Atish Ghanshyam Kamble Neurology
Dr. Pratima Verma, Dr. Sumit Kumar Rawat, Dr. Amardeep Rai, Dr. Nitu Mishra, Devkinandan Kurmi Clinical Microbiology
Dr. C. S. Prabhahar, Dr. M. Umayal, Dr. T. B. Meenalochani, Dr. M. Tamilarasan, Dr. L. Thaha Bareera Dental Science
Manika Chhabra, Neharika Kothari, Pranav Mehta, Kshitij Mehta Radiology
Raj Kumar, Sudha Srivastava Anatomy
Dr Manish Kumar, Dr Sahil Garg, Dr Srikanta Kumar Panda Ayurveda
Himanshu Shekhar, Vimukta Pradhan Endocrinology
Geetha Velu, Dr. D. Celina, Dr. J. Hemavathy Nursing
Dr. Ruchi Ganvir, Dr. Deepshikha Verma, Dr. Mohit Bhardwaj Pathology
TABLE OF CONTENT     
Surekha Nivrutti Dhumal Biological Science
Dr. Sanat Kr. Ghosh, Papai Mondal Education
Samridhi Gupta, Sushma Goel Home Science
Ms. Vandana Sodha, Dr. Usha Borkar Education
Indrila Deb, Saurav Shaw Environmental Science
Mahendra Pareek, Dr Rajni Arora Management
Krishnakumar S Management
Usha Rani, Dr. Bobba Babitha Nutritional Science
Arshi Parveen, Deepak Kumar Biotechnology
S Sundaram, K. Gunasekaran, A. Kalaiyarasan Engineering