Volume : IV, Issue : III, March - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Cariappa Kb, Venkatesh G Biochemistry
Shankar Mular, Rajyalakshmi Amancherla, Zia H Khan Biochemistry
Mr Prakash Anil Castelino, Dr Jagadeesh Prasad Dasappa, Dr Prashantha Naik, Mr Sharath Chandra K. , Ms Anusha Kumari G. Y. CHEMISTRY
Haobam Khumanleima Chanu Botany
Dr. Y. K. Meshram, Vishakha P. Bodade, Rohini R. Dharmakar Chemistry
Dr. Y. K. Meshram, Rizwan. F. Khan, Rohinee R. Dharamkar Chemistry
I. Prabha, S. Lathasree Chemistry
Y. K. Meshram, Rohinee R. Dharamkar Chemistry
Jigar Rambhai Patel Chemistry
E. Kayalvizhy, P. Pazhanisamy Chemistry
TABLE OF CONTENT     
Ashruta Gawali, V. D. Nanoty, U. K. Bhalekar Biology
A. A. Deshmukh, N. N. Vidhale Biology
Priyanka Aggarwal, Aarti Kadyan Commerce
Dr. M . Prakash, Dr. M. S Ranjith Kumar Commerce
M. Nithyasri, C. Anitha Mary Commerce
Dr. Manas Chakrabarti Commerce
Dr. K. Krishnakumar, P. Tamilselvan Commerce
Dr. Pallavi. S. Kusugal Economics
Urban Sebjan, Polona Tominc Economics
Mr. T. Kondalarao, Dr. R. L. Narayana Simha Education