Volume : VII, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chandan Kumar Kashyap, Dr. Saurabh Borkotoki Biochemistry
Dr Shailendra Kumar Singh, Dr. Rachana Singh Dermatology
Dr Ajaz A Malik, Dr Shams Ul Bari, Dr Khalid Bashir General Surgery
Dr. Chintamani Mohanta, Dr. Kumudini Pradhan, Dr. Sudhanshu Sekhar Nath, Dr. Sangram Keshari Sahoo Gynaecology
Prof. Sathiyalathasarathi Nursing
Dr Raji Kurumkattil, Dr Vijay Kumar Sharma, Dr Deepak Kumar Ophthalmology
Anirudh Singh, Vipin Rana, S Patyal, Santosh Kumar Ophthalmology
Dr. Deepak Kumar Pathology
Dr. Gogate Bageshri P, Dr. Yash Nene, Dr. Parth Sampat, Dr. Pradny Naik, Dr. Avinash R Joshi Pathology
Dr Vinod Shende, Dr Ramji Singh, Dr Sachin Pawar Physiology
TABLE OF CONTENT
Komal S. Bhise, Trisa Joseph Palathingal Biology
Jyoti P Dave Education
Dr. M. Jagadesh Education
N. B. Borkar, Dr. S S Deshmukh Engineering
Dr. Kanakarathinam. R Management
Mr. Ajay Kumar Singh, Dr. Vivek Awasare Physical Education
Pooja Gupta, Samar Chatterjee, Vivek Sharma, Kamlesh Kumar Singh, Devika Gupta Radiology
Mrs. K. Sumathi, Dr. N. Prathiba Social Science
V. Ramamurthy, K. Durga Devi Zoology
Dr. S. N. Shukla Zoology