Volume : VII, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Gunjan Nath, Dr Bishnu Ram Das Community Medicine
Dr. P. Vithal Prasad, Dr. C. P. Das, Dr. Deeganta Mohanty, Dr. Manas Ranjan Rout, Dr. E. Vara Prasanna Ent
Dr. Sushil Kumar, Dr. Krishana Gopal, Dr. Sandeep Kumar Jaiswal, Dr. Suchi Verma General Surgery
Dr. Rupali Baruah, Dr. Kumaril Goswami, Dr. Jogesh Sarma, Dr. Jutika Ojah Medicine
Dr Basavaaraj M S Microbiology
Prof. Sathiyalathasarathi Nursing
Dr Arundhati Shashank Pande Ophthalmology
Devika Gupta, Pooja Gupta, Satish Mendonca, Shilajeet Bhattacharya Pathology
Dr Atul Bundela, Dr Reena Bhardwaj, Dr Bhavana Srivastava, Dr Kailash Chandra Pandey, Dr Swaroop R Pharmacology
Dr. Rakesh A Malpure, Dr. Chandresh B Dumatar Pharmacology
TABLE OF CONTENT
M. V. Sutar, Dr. T. V. Sathe Agriculture
Dr. K. Sheeba Biology
Dr. Veena Angadi, R. Parvathi, Dr Gopala Krishana Commerce
Dr. Surinder Kaur, Shivani Nautiyal Management
S. Amudha, H. V. Anil Kumar, V. Ramamurthy, S. Raveendran Zoology