Volume : IX, Issue : III, March - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Abhijit Chakraborty, Prof. Srijit Ghosh Psychiatry
Prof. Dr. Aparajita Dasgupta, Dr. Amal Titto V. Augustine, Dr. Bobby Paul, Dr. Jayeeta Burman Community Medicine
Dr. Ankita, Dr. Saurabh Jain, Dr. Chhaju Ram Yadav Ayurveda
Aswani Kumar, Dinesh Gupta Ophthalmology
Balasubramanium, Venkata Boppana Bhargava Urology
Rashmi Chaturvedi, Chitransha Srivastav Pathology
Dr Abdul Saheer P, Dr Cyriac Philip, Dr Gayathri Sreedhar, Dr Mahesh P. C, Dr Ashique Muhammed P. S, Dr Shanila Abdul Majid Dental Science
Anand Ashok Bhosale, Sithy Athiya Munavarah, N Jeybalan Pathology
Dr Deepa Sunil Banjan, Dr Amitanshu Hazare Medicine
Dr. P. Magesh, Dr. K. Prabhuraman, Dr. N. Raghunathan Neurosurgery
TABLE OF CONTENT     
Dr. M. Yasodha, R. Ragavivarthini, M. Shobana, B. Tharunika Commerce
Dhruv Bhalla Physical Education
Dr. Bh. V. Rama Krishna, B. Sushma Computer Science
Mrs. L. Prabha, Rida Ahmed, Shreya Shankar, G. Vijaysri Commerce
Dr. M. Yasodha, P. Priyadharshini, R. Priyanka, P. Rethanya Commerce
Manmohan S. Bhaisare Science
Manpreet Kaur, Kulvir Kaur, Baldev Singh Chemistry
Shirish S. Pingale Chemistry
Padmanabha C. H. Education
Kuldeep Sharma Engineering