Volume : X, Issue : III, March - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. R. Jaya Durgadevi, Dr. Deeganta Mohanty ENT
Dr Vikram Sonawane, Dr Rajashri B. Sonwane Anaesthesiology
Mr. M. Raghavendran, Archana Kasaudhan, Gaurav Patel, Neha Singh, Shreya Biswas, Shikha Yadav, Shivani Singh, Shivi Gangwar Nursing
Dr. Janardhan Jakkula, Dr. Akshadhar Koneti General Surgery
Mithaiwala Idris A. , Suthar Hetal S. , Hetvi Soni, Ojha Sunil, Agrawal Amit Pharmacy
Dr Deepa Israni, Dr R. S. Yadav Medicine
Dr. Nishant Singh Chandel, Dr. Krishnakant Sahu Cardiology
Dr. Himanshu Sharma, Dr. Chitra Singh, Dr. R. K. Solanki Psychiatry
Amol Ramesh Koshti Ayurveda
Leena Raichandani, Dinesh Kumar, Sushma Kushal Kataria Anatomy
TABLE OF CONTENT
Dr. Sameer Kumar Yadav Physical Education
Jasmin B. Parmar, Dr. Achyut C. Patel Computer Science
Sumitha Prabhu Ps, Sharath Krishnan Pv, Komala Pt, Arun William, Aneesh P, Dinesh Roy D Health Science
Dr. B. Premagowri Nutritional Science
Shikha Shirsh, Jaykar Jha Biotechnology
Jai Shanker Patel, Dr. Manisha Kiran Social Science
Jai Shanker Patel, Dr. Manisha Kiran Social Science
Dr. G. Sarvani Arts
Dr. Pramila Tanwar Education
Chavan Sunita Prabhanjan Zoology