Volume : IV, Issue : V, May - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mr. Rahul L. Meshram, Dr. Satish R. Wate Biochemistry
Parmita Bhattacharjee, Suchismita Das Environment
Shivaprasad D. , Prasanna Kumar C. N. , Dr. R. K. Somashekar, Dr. B. C. Nagaraja Botany
S. Raju, Ravi Chithakari, Md. Mustafa Botany
Dr. Arpana Mishra Botany
Arpana Mishra Botany
Pawar B. T. Botany
Deepa Rani. P, Selvaraj. S Chemistry
Shankar. P, Gomathi. T, Vijayalakshmi. K, Sudha. P. N. Chemistry
Prof. I. P. Tripathi, Aarti Kamal, Mahendra Kumar Mishra, Atul Dwivedi, Ruchita Tripathi, Chinmayi Mishra, Laxmi Kant Shastri Chemistry
TABLE OF CONTENT     
Ripunjoy Sonowal Anthropology
Dr. N. Kathirvel, P. Vimalagracy Commerce
Prakash Yadava Management
Dr. Jeelan Basha. V Commerce
Dr. Vijetha S. Shetty Commerce
Jay Ganesh Tripathi Management
Akanksha Jain Corporate Governance
Sarita Agrawal Economics
Dr. B. Yella Reddy, Mr. V. Brahmaiah Education
Dr Suhas Kondreddy, Dr Rigved Nittala Medical Sci